Xin lắng nghe – Vũ Thái Hòa.

Thể hiện: Bích Hiền (Tải về)

1.
Xin lắng nghe con cầu, vực sâu trầm luân khốn cùng. Xin nghe tiếng con van nài, ngày đêm than khóc mỏi mòn.
ĐK.
Chúa suối ơn dạt dào, tình Ngài luôn nhân từ. Lạy Chúa xót thương vô bờ, này thân con héo hon.
2
Bao năm tháng qua rồi con vẫn nài van hết lời. Chúa ơi lắng nghe con cầu ngày đêm than khóc mỏi mòn. Tiếp tục đọc