– Album: Thánh ca/1 – Nhạc sĩ Liên Bình Định.

Chúa là gia nghiệp (Mi Trầm – Hòa âm: Liên Bình Định) – Diệu Hiền (Tải về)

Sống trong tình Cha – Hạ Trâm & Tốp ca (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement