– Album: Thân con chính Ngài tác tạo – Ca sĩ Trường Sinh.

Chủ đề: Thánh Ca Vào Đời

Tuổi trẻ con – Trường Sinh (Tải về)

Thân con chính Ngài tác tạo – Mạc Thi Viên (Tải về) Tiếp tục đọc

Advertisement