– Album: Thánh Tâm Giêsu/03 – Lòng Thương Xót Chúa.

ThanhTamGiesu3-LTXC-Front

Thể hiện: Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chủ đề: Lòng thương xót Chúa

– Chuỗi kinh thương xót – Nhật Tân + Ca đoàn (Tải về)

– Trái tim nhân hậu – Thanh Thiên Giang (Tải về) Tiếp tục đọc