– Album: Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

TonVinhCacThanhTuDaoVN-Front.jpg

Bài ca ngàn trùng – Lm. Kim Long (Ca đoàn La Vang Portland)  (Download)

Chúa là nơi con nương tựa – Lm. Hoàng Kim (Hoàng Oanh & Lm. Vũ Hân)  (Download) Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa là nơi con nương tựa (Tv. 26) – Hoàng Kim.

Thể hiện: Hoàng Oanh & Lm. Vũ Hân  (Download)

Đk.
Chúa Chúa là nơi con nương tựa con phải sợ chi ai (2)
1.
Có Chúa là ánh sáng và cứu độ tôi phải sợ chi ai? Chúa là thành lũy chở che (ư) mạng sống này ai làm tôi run rẩy hãi hùng?
Tiếp tục đọc

Bài ca ngàn trùng – Kim Long.

Thể hiện: Ca đoàn La Vang Portland  (Download)

ĐK.
Đây bài ca ngàn trùng
Dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng
Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu
1.
Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu
Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao
Từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường

Tiếp tục đọc