*Thiếu Nhi – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai ăn thịt

Ai khát hãy đến
Ai là anh em tôi? – Đinh Công Huỳnh
Ai nhìn lên Thiên Chúa
Ai tin vào Thầy
Ai tự hạ (ý: Tv. 130) – Mi Trầm
Alleluia! Xin ngự đến
Anh em hãy đi
Anh em hãy vui mừng
Ánh ban mai – Viết Chung
Ánh lửa thiêng – Vũ Quang Minh
Ánh sáng và muối men
Ân huệ tình Chúa – Đinh Công Huỳnh Tiếp tục đọc

*Đức Mẹ (Dâng hoa) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
5 Sắc hoa hiệp thông – Thế Thông
5 Sắc hoa Mân Côi – Mai Nguyên Vũ (thơ: Từ Linh)
5 Sắc hoa tình Mẹ – Thế Thông
*
Anh đào ca – Thế Thông
*
Bài ca dâng Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh
Bông hoa lòng dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô
Bước về thánh đài – Thế Thông
* Tiếp tục đọc

*Cha Mẹ & Gia Đình – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly

Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh

B.

*
Bao la tình cha – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình mẹ – Lm Mi Trầm
Bao la tình mẹ cha – Trần Công Danh
Biển rộng tình thương – Trầm Hương & Nguyễn Công Đoan Tiếp tục đọc

*Các Thánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

*

A.

*
Á Thánh Maria Teresa Ledochowska – Ái Diệu Vy Linh
Anê Lê Thị Thành – Mai Nguyên Vũ
Ai cao trọng – Hải Ánh
Ai kính sợ (Lễ Thánh Gia) – Viết Chung
Ai ra đi – Thế Thông
Alleluia Lễ Các Thánh Tử đạo – Đỗ Vy Hạ
Alleluia Lễ các Thánh Tử đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Anna – Viết Chung
Anphong ca – Viết Chung
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Kha
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Nhung
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Từ Duyên
Anh hùng Việt Nam – Hạ Đăng
Anh hùng Việt Nam – Kim Long (Lm)
Anh hùng Việt Nam (4 bè) – Kim Long
Ánh lung linh – Trầm Thiên Thu
Ánh sao trời Đông (Thánh Phanxicô Xaviê) – Phanxicô
Ân sủng Mẹ lãnh nhận – Kim Long
Âu Tinh ngược dòng – Trầm Thiên Thu

B.

*
Ba Thánh Tử đạo (Phan Viết Huy, Bùi Đức Thể, Đinh Đạt) – Phanxicô
Bài ca Cêcilia – Mi Trầm
Bài ca Cêcilia – Thế Thông
Bài ca chiến thắng – Tường Vy
Bài ca Gioan – Viết Chung
Bài ca hiến tế – Viết Chung
Bài ca Mazzarello – Nguyễn Duy
Bài ca ngàn trùng – Kim Long
Bài ca Phêrô – Viết Chung
Bài ca Saolê – Viết Chung
Bài ca Tống Viết Bường – Viết Chung
Bài ca trên núi –  Nguyễn Duy
Bạn nghèo của Chúa – Viết Chung
Bao đấng anh hùng – Linh Trần Thy
Bao là hồng ân – Thế Thông
Bao là hồng ân (Thánh Lê Bảo Tịnh) – Thế Thông
Bay vút cao – Hải Triều
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
Bông hoa nhỏ – Nguyễn Duy
Bông hoa nhỏ tin yêu (Maria Goretti) – Nguyễn Duy
Bông hồng Têrêsa – Mi Giáng

C.

*
Ca khúc Cecilia – Thế Thông (lời Miên Ly)
Ca khúc tin yêu – Nguyễn Duy
Ca khúc trường sinh – Phương Anh
Ca mừng Các Thánh – Liên Bình Định
Ca mừng Các Thánh – Nguyễn Duy
Ca mừng Các Thánh – Thế Thông (lời Miên Ly)
Ca mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam – Phạm Liên Hùng
Ca mừng Cha Thánh Giuse – Giang Tâm
Ca mừng chư thánh – Duy Linh 
Ca mừng Chư Thánh Tử đạo Việt Nam – Xuân Hy Vọng
Ca mừng tử đạo – Trần Minh Hứa
Ca mừng Thánh Gia – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Thánh Giuse – Từ Duyên
Ca mừng Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến
Ca mừng Thánh nữ – Nguyễn Duy
Ca mừng Thánh Pi-ô X – Ngọc Linh
Ca mừng Thánh Têrêsa – Đinh Công Huỳnh
Ca tụng Thánh Phanxicô Xaviê – Viết Chung
Ca vang khải hoàn – Kim Long
Các Tổng lãnh Thiên thần – Trần Đức Luận
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ái Diệu Vy Linh
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Nguyên Dũng
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Từ Duyên
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Trần Đức Luận
Cành thiên tuế – Mi Trầm
Cánh hoa tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Cất tiếng hát mừng – Viết Chung
Cầu Mẹ Thánh Têrêsa – Trầm Thiên Thu
Cầu Thánh Anrê Trần Văn Trông – Hải Triều
Cầu xin Cha Thánh – Thế Thông
Cầu xin Thánh Giuse – Đạt Đức
Cây cao bóng cả – Thái Nguyên
Cêcilia khúc đàn lòng – Viết Chung
Cêcilia nữ Thánh nhạc sĩ – Hoài Chiên
Có một người – Viết Chung
Con đường nhỏ Têrêsa – Duy Linh
Con đường thơ ấu – Đinh Công Huỳnh
Con kính chào – Nguyễn Duy
Con tin thưa Thầy – Thành Tâm
Con thả lưới – Thế Thông
Con thuyền Phê-rô – Thế Thông (lời Miên Ly)
Công đức tiền nhân – Mi Trầm
Của lễ cuộc đời – Giang Tâm
Cung đàn Cêcilia – Từ Duyên
Cung đàn tình yêu – Nguyễn Duy
Cùng Các Thánh dâng lên – Trần Đức Luận
Cùng dâng lên hoa quả đầu mùa – Phương Anh
Cùng hát bài hùng ca – Phương Anh
Cuộc đời Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến

Ch.

*
Cha Thánh Antôn – Tiến Bình
Cha Thánh Antôn – Vũ Đình Ân
Cha Thánh Gioan Vianey – Thế Thông
Chào mừng Cecilia – Thế Thông
Chị Thánh Têrêsa – Giang Ân
Chìa khóa – Nguyễn Duy
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chiến sĩ Mẹ từ bi – Ái Diệu Vy Linh
Cho con noi gương Người – Lê Ân Thiên
Cho vinh danh Chúa hơn – Đăng Khoa
Chúa đến viếng thăm – Trần Đức Luận
Chúa Giêsu yêu con (Lễ các Tổng lãnh Thiên Thần) – Duy Linh
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Chúa muốn con – Từ Duyên
Chúa sai Phêrô Claver – Ái Diệu Vy Linh
Chúng con hát về người – Hồng Bính
Chúng con xin ca tụng (Các Thánh TĐVN) – Viết Chung
Chứng nhân Tin Mừng – Nguyễn Duy

D.

*
Dặm đường xa – Từ Duyên
Dâng hương kính Thánh Pampuri – Thế Thông
Dâng lời cung chúc – Hiền Hòa
Dâng lời hoan chúc – Hiền Hòa
Dâng lời ngợi ca – Anh Tuấn
Dấu đời Piô – Trầm Thiên Thu
Dòng Đa-vít – Viết Chung
Dòng máu anh hùng – Đinh Công Huỳnh

Đ.

*
Đaminh ngọn đuốc thiêng – Viết Chung
Đấng bảo trợ – Nguyễn Quang Huy
Đấng cao trọng – Đinh Công Huỳnh
Đây những giọt máu tử đạo – Dấu Chân
Đầy tớ khôn ngoan – Duy Linh
Đến cùng Giuse – Thế Thông
Đến cùng Giuse (4 bè) – Thế Thông
Đi trong niềm tin – Duy Linh
Đoản khúc thỉnh cầu thầy Anrê Phú Yên – Phương Anh
Đoàn con hát mừng – Nhật Tân
Đoàn người anh dũng – Đinh Công Huỳnh
Đoàn người anh dũng – Mi Trầm
Đuốc sáng soi đường – Nhật Tân
Đức Tin son sắt – Thanh Quốc
Đừng ngại chông gai (Lễ các thánh TĐVN) – Duy Linh
Đường công chính – Đinh Công Huỳnh

G.

*
Gabriel Tổng lãnh Thiên Thần – Nguyễn Duy
Goretti chim bồ câu nhỏ – Viết Chung
Gọi con là Ma Soeur – Phạm Trung (thơ Nguyễn Tầm Thường)
Gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Linh Trang

Gh.

*
Giáo hội hân hoan – Mi Trầm
Gió bốn phương – Hoài Đức & Thiên Phụng
Gioan Bosco – Mi Trầm
Gioan Phaolô II Ca sĩ của tình thương – Nguyễn Duy
Gioan Tiền hô – Mai Nguyên Vũ
Gioan Tiền hô – Thái Nguyên
Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Giòng máu anh hùng – Trần Đức Luận
Giuse bạn Đức Nữ Trinh – Hương Đan
Giuse bông huệ tinh khiết – Đinh Công Huỳnh
Giuse cha nhân hiền – Hương Đan
Giuse, chuyện về Người – Thế Thông
Giuse đơn thành – Xuân Hy Vọng
Giuse lao động – Viết Chung
Giuse, mẫu gương gia đình – Liên Bình Định
Giuse, Người cha công chính – Bạch Vân
Giuse trong âm thầm – Thái Nguyên

H.

*
Hai Người Tiên phong – Hùng Lân & Hùng Thái Loan
Hai Tông đồ anh dũng – Duy Linh
Hai Thánh Tông đồ – Ái Diệu Vy Linh
Hai vì sao sáng – Phanxicô
Hài Nhi hỡi – Mi Trầm
Hành khúc ra khơi – Phương Anh
Hào khí Việt Nam – Mai Nguyên Vũ
Hạt giống tình yêu – Phương Anh
Hạt giống trong lòng Đất Mẹ – Phương Anh
Hạt lúa Anrê Dũng Lạc – Trầm Thiên Thu
Hát mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Viết Phương
Hát mừng Thánh Giuse – Bạch Vân
Hát về Thánh Giuse – Dấu Chân
Hãy đến cùng Giuse – Đinh Công Huỳnh
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến cùng Giuse – Viết Chung
Hãy đến cùng Giuse – Vương Diệu
Hãy đến cùng Thánh Giuse – Phanxicô
Hãy mở ra – Hoàng Kim
Hãy mừng vui lên (1.11) – Duy Linh
Hiến lễ tình yêu – Nguyễn Duy
Hiến tế vì tình yêu – Nguyễn Duy
Hoa đá đơm bông – Hoàng Kim Tốt
Hoa hồng ân – Kim Ân
Hoa huệ – Viết Chung
Hoa thơm Đất Việt – Đinh Công Huỳnh
Hoan ca Gioan Phaolô II – Đinh Công Huỳnh

K.

*
Kinh cầu Các Thánh – Nguyễn Hùng Cường
Kinh đêm – Mai Nguyên Vũ
Kinh kính mừng Giuse – Nguyễn Duy
Kinh nguyện Thánh Martinô – Ngọc Linh
Kinh nguyện Thánh Vinh Sơn – 7 Thứ
Kinh Thánh Martin – Hải Nguyễn
*
Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Hồng Việt
Kính mừng Giuse – Hải Nguyễn
Kính mừng Thánh Giuse – Giang Tâm
Kính mừng Thánh Giuse – Từ Duyên
Kính Thánh Antôn Padua & Thánh Phanxicô Xaviê – Anh Tuấn
Kính Thánh Giuse lao công – Nguyễn Mộng Huỳnh
Kính Thánh Ignatiô – Đinh Công Huỳnh
Kính Thánh Martinô – Nguyễn Duy
Kính Thánh Phanxicô Xavie – Thế Thông
Kính Thánh Rosa Lima – Nguyễn Duy
Kính Thánh Têrêsa – Đăng Khoa
Kính Thánh Tông đồ – Giang Tâm
Kính Thánh Tông đồ – Nguyễn Duy
Kính Thánh Vicente – Đinh Công Huỳnh
Kính Thánh Vinh Sơn Phaolô – Tường Vy
*
Khắc khoải tình Chúa – Đăng Khoa
Khó nghèo vì tình yêu – Lê Ân Thiên
Khúc ca một người mẹ – Hồng Bính
Khúc hát một loài hoa – Ân Đức

L.

*
Lạy Cha Giuse – Mi Trầm
Lạy Cha Thánh Giuse – Bạch Vân
Lạy Thánh Gioakim Anna – La Thập Tự
Lạy cha thánh Gioan Vianey – Duy Linh
Lạy Thánh Cả Giuse – Trần Đức Luận
Lạy Thánh Giuse – Anh Tuấn
Lạy Thánh Giuse – Đinh Công Huỳnh
Lạy Thánh Giuse – Mi Trầm
Lạy Thánh Giuse – Nguyên Lễ
Lạy Thánh Giuse – Nguyễn Duy 
Lạy Thánh Giuse chúng con cần gương Ngài – Hương Đan
Lạy Thánh Phanxicô – Nguyễn Duy 
Lạy thánh Phêrô Quý – Duy Linh
Lạy Thầy con tin – Từ Duyên
*
Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – Hải Triều
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Lễ Thánh Giuse – Hoàng Kim
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – Nguyễn Duy
Lễ vật hồng – Trầm Thiên Thu
Lễ vật hy sinh – Đinh Công Huỳnh
Lệ sầu Monica – Duy Linh
Lòng trung kiên – Nguyễn Duy
Lời ca kính mừng – Đăng Khoa
Lời nguyện cùng Thánh Đaminh – Nguyễn Duy 
Luca Thánh sử – Nguyễn Duy 
Lưu danh thiên thu – Kim Long

M.

*
Maria Mẹ đầy ơn phúc – Đăng Khoa
Martino – Viết Chung
Mát-thêu người thu thuế – Mi Trầm
Máu chứng niềm tin – Thái Nguyên
Máu thắm nở hoa – Viết Chung
Mẫu gương Mônica – Nguyên Lễ
Micae tổng lãnh Thiên Thần – Thế Thông
Monica hiền mẫu – Viết Chung
Mônica mẫu gương mẹ hiền – Nguyên Lễ
Mônica người mẹ gương mẫu – Mi Trầm
Mônica, Người mẹ mẫu gương – Ân Đức
Mônica người mẹ mẫu gương – Ngọc Linh
Một đời nhân chứng – Thái Nguyên
Một loài hoa nhỏ – Đăng Khoa
Một mối tình (Lễ Thánh Têrêsa) – Viết Chung
Mùa hái gặt – Viết Chung
Mưa hoa hồng (3 bè) – Teresa
Mừng Á Thánh Việt Nam – Viết Chung
Mừng ca Bernado – Viết Chung
Mừng các Thánh – Hoài Đức
Mừng các Thánh – Mi Trầm
Mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam – Giang Tâm
Mừng cha nhân ái – Nguyễn Duy 
Mừng cha Thánh – Thế Thông
Mừng chư Thánh – Kim Long
Mừng chư thánh hiển vinh – Duy Linh
Mừng chư Thánh Việt Nam – Mai Nguyên Vũ
Mừng hai Thánh tiên phong – Minh Tâm
Mừng hai Thánh Tông đồ – Khuyết danh
Mừng kính Các Thánh – Trần Đức Luận
Mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ngọc Tuyên
Mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần – Hương Đan
Mừng kính Thánh… – Hải Nguyễn
Mừng kính Thánh Anrê Phú Yên – Dominic
Mừng kính Thánh Giuse – Giang Tâm
Mừng kính Thánh Giuse – Hoài Đức
Mừng kính Thánh Giuse Tuân – Lâm Hoàng Ân
Mừng kính Thánh Louis – Hồng Bính
Mừng kính Thánh Martin – Hải Ánh
Mừng kính Thánh Mônica – Nguyên Lễ
Mừng kính Thánh Mônica – Từ Duyên
Mừng kính Thánh Pio X – Thế Thông
Mừng kính Thánh Vinh Sơn – Thế Thông
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô 1 – Ân Duy
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô 2 – Ân Duy
Mừng sinh nhật Gioan – Ái Diệu Vy Linh
Mừng Têrêxa – Mi Trầm
Mừng Thánh Antôn – Hải Triều
Mừng Thánh bổn mạng – Giang Tâm
Mừng Thánh bổn mạng – Nguyên Kha
Mừng Thánh cả Giuse – Duy Linh
Mừng Thánh Luy Gondaga – Nguyễn Duy
Mừng Thánh Mônica – Đăng Thiên
Mừng Thánh Mônica – Hoài Đức & Vũ Đình Ân
Mừng Thánh Mônica – Hương Đan
Mừng Thánh Mônica – Ngọc Linh
Mừng Thánh nhân – Nguyễn Duy
Mừng Thánh Phanxicô Atxidi – Bạch Vân
Mừng Thánh Phaolô Lê Văn Lộc – Hải Triều
Mừng Thánh Rosalima – Đức Khải
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
Mừng Thánh Tông đồ – Mi Trầm
Mừng Thánh Tông đồ – Nguyễn Duy
Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam – Liên Bình Định

N.

*
Nào ta đến 1 – Mi Trầm
Này là dòng dõi – Từ Duyên
Năm dấu đời Piô – Trầm Thiên Thu
Nếu hạt lúa – Thành Tâm
Niềm hy vọng của con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Niềm tin kiên cường – Mi Trầm
Niềm tin kiêu hùng – Đinh Công Huỳnh
Niềm trông đợi – Nguyễn Duy
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Niềm vui nhiệm lạ – Giang Tâm
Noi gương Thánh Gia – Viết Chung
Noi gương Thánh nhân – Nguyễn Duy
Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Nụ cười Don Bosco – Phanxicô
Nụ hoa khiêm nhường – Nhật Tân
Nụ hồng bé nhỏ – Fa Thăng
Núi cao vinh quang – Phanxicô

Ng.

*
Ngài phải lớn lên – Phương Anh
Ngày tôi chào đời (Lễ T. GIoan B.) – Duy Linh
Ngày về – Kim Long
Ngọn đuốc thiêng – Nguyễn Duy 
Ngợi ca các Thánh Tử đạo Việt Nam – 7 Thứ
Ngợi ca Đaminh Savio – Giang Tâm Khắc Đỗ
Ngợi ca Thánh Augustinô – Đinh Công Huỳnh
Ngợi ca Thánh Gioan Tông đồ – Lê Ân Thiên
Ngợi ca Thánh Tử Đạo Việt Nam – Hương Đan
Ngợi khen Cha Thánh Giuse – Dominic
Ngợi khen Thánh Mônica – Nguyên Lễ
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Vinh Sơn Phaolô – Nguyên Dũng
Nguyện cầu Thánh gia – Từ Duyên
Nguyện hiến dâng đời – Thế Thông
Nguyện theo Thánh Martinô – Nguyễn Quang Huy
Nguyện xin Thánh Giuse – Hải Nguyễn
Nguyện xin Thánh Maximilien Kolbe – Nguyễn Mộng Huỳnh
Nguyện xin thánh Vinh Sơn Phaolô – Ngọc Tuyên
Ngựa hồng tung vó – Thế Thông
Ngươi là đá – Trần Minh Hứa
Người công chính (Lễ thánh Giuse) – Viết Chung
Người Cha công chính – Mai Nguyên Vũ
Người đến từ sa mạc – Nguyễn Duy
Người đi – Kim Long
Người đi trong nước mắt – Kim Long
Người được chúc phúc – Nguyễn Duy
Người hạnh phúc (Thánh Gioan Tông đồ)  – Hoài Đức
Người làm chứng – Thái Nguyên
Người mẹ Monica – Duy Linh
Người nghèo của Thiên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Người như bóng mát – Viết Chung
Người quản gia trung tín (Lễ T. Giuse) – Duy Linh
Người thợ xay lúa – Viết Chung

Nh.

*
Nhạc khúc hoa hồng – Hải Triều (thơ Từ Linh)
Nhân chứng – Viết Chung
Nhân chứng tình yêu – Thái Nguyên
Nhập lễ, kết lễ Thánh Giuse – La Thập Tự
Như biển cả – Lê Quang Ánh
Như con thơ bé nhỏ – Duy Linh
Những bước chân của Mẹ Euphrasie Barbier – Đặng Đình Khoa
Những đóa hồng tươi – Trịnh Vĩnh Thành
Những giọt máu đào – Đinh Công Huỳnh
Những giọt máu trong lòng đất mẹ – Phương Anh
Những tấm bánh – Đinh Công Huỳnh

O.

*
Ông Thánh Gioan – Nguyễn Duy

P.

*
Phanxicô – Vương Diệu
Phaolô yêu thương – Nguyễn Chánh
Phận con người (Lễ Thánh Phêrô & Phaolô) – La Thập Tự
Phêrô con có phúc- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô con có yêu Thầy không – Trương Thế Bạch
Phêrô con là đá – Mi Trầm
Phêrô Phaolô – Mi Trầm
Phúc Tử đạo – Hoài Đức
Phục vụ Lời Chúa – Nguyễn Duy

S.

*
Sa mạc Gioan – Ái Diệu Vy Linh
Sinh nhật Gioan 1 – Hải Triều
Sinh nhật Gioan 2 – Hải Triều
Sinh nhật Thánh Gioan – Bạch Vân
Suốt cuộc đời (Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ)- Hải Triều

T.

*
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Hải Nguyễn
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Nguyễn Quang Huy
Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con – Giang Tâm
Tạ ơn thánh cả – Viết Chung
Tạ ơn Thánh Martinô – Nguyễn Quang Huy
Tán tụng Chúa – Thành Tâm
Tâm ca Tông đồ – Giang Tâm
Tâm tình Phêrô – Duy Linh
Tấm lòng vàng – Hải Nguyễn
Têrêsa – Thái Nguyên
Têrêsa bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Têrêsa bông hồng thắm – Thế Thông (lời Miên Ly)
Têrêsa Chúa Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Têrêsa Hài đồng – Quốc Thái
Têrêsa Hài đồng Giêsu – Viễn Xứ
Têrêsa một vì sao nhỏ – Thế Thông
Têrêsa một vì sao nhỏ (4 bè) – Thế Thông
Tên gọi đẹp nhất (Cêcilia) – Nguyễn Duy 
Tiếng kêu của Gioan – Phanxicô
Tình con dâng – Từ Duyên
Tình hiến dâng – Từ Duyên
Tình khúc Gioan Thiên Chúa – Thế Thông
Tình nào lớn hơn – Ân Đức
Tình yêu Thánh Gia Thất – Fa Thăng
Tôi biết tôi tin – Duy Linh
Tôi là Kitô hữu (Thánh Phaolô Hạnh) – Mai Nguyên Vũ
Tôi là Kitô hữu (Thánh Phaolô Hạnh) – Vũ Đức Hiệp
Tôn vinh chư vị – Viết Chung
Tôn vinh Giuse – Thế Thông
Tôn vinh Thánh Giuse – Fa Thăng
Tông đồ Phêrô và Phaolô – Trần Đức Luận
Tông đồ phương Đông – Viết Chung
Tổng lãnh Micae (Tv. 137) – Từ Duyên
Tổng lãnh Thiên Thần – Xuân Hy Vọng
Tụng ca Têrêxa – Mi Trầm

Th.

*
Thành toàn trong Đức Kitô – Nguyễn Duy
Thánh Anê Lê Thị Thành – Hải Triều
Thánh Almatô Bình – Hải Triều
Thánh Anna – Mi Trầm
Thánh Anrê Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Antôn – Hải Triều
Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Phanxicô
Thánh Antôn Pađua – Trần Đức Luận
Thánh Âu Tinh – Trần Đức Luận
Thánh Batôlômêô Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Biển Đức – Trần Đức Luận
Thánh Bônaventura – Trần Đức Luận
Thánh Cả Giuse – Đăng Khoa
Thánh Cả Giuse – Nhật Tân
Thánh Cả Giuse – Trần Đức Luận
Thánh Carôlô Borrômêô – Trần Đức Luận
Thánh Catarina – Đức Khải
Thánh Cêcilia – Bạch Vân
Thánh Cêcilia/1 – Trần Đức Luận
Thánh Cêcilia/2 – Trần Đức Luận
Thánh Clara – Trần Đức Luận
Thánh Đaminh – Kim Long
Thánh Đaminh – Nguyên Kha
Thánh Đaminh – Nguyễn Quang Huy
Thánh Đaminh – Trần Đức Luận
Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy – Hải Triều
Thánh Đaminh Ninh – Phanxicô
Thánh Đa Minh Trạch – Hải Triều
Thánh Don Bosco – Tiến Bình
Thánh Don Bosco – Trần Đức Luận
Thánh Đồng Trinh – Trầm Thiên Thu
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng – Đinh Công Huỳnh
Thánh Êlisabeth Hunggary – Trần Đức Luận
Thánh Faustina – Trầm Thiên Thu
Thánh Gia – Phanxicô
Thánh Gia Thất – Ái Diệu Vy Linh
Thánh Giacôbê Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Gioan – Nguyễn Duy
Thánh Gioan Baotixita Cón – Hải Triều
Thánh Gioan Charles Corney Tân – Hải Triều
Thánh Gioan Tẩy giả – Trần Đức Luận
Thánh Gioan Tiền hô – Hoài Đức & Linh Thanh
Thánh Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Thánh Gioan Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Gioan Thánh giá – Trần Đức Luận
Thánh Gioan Vianey – Trần Đức Luận
Thánh Giôsaphat – Trần Đức Luận
Thánh Giuse – Hoàng Thanh
Thánh Giuse – Kim Long
Thánh Giuse 1 – Lm. Kim Long
Thánh Giuse – Khuyết danh
Thánh Giuse – Lạng Tử
Thánh Giuse – Liên Bình Định
Thánh Giuse – Mi Trầm
Thánh Giuse 1 – Mi Trầm
Thánh Giuse 2 – Mi Trầm
Thánh Giuse – Trần Đức Luận
Thánh Giuse, bạn Đức Nữ Trinh – Mi Trầm
Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh – Nguyên Kha
Thánh Giuse bầu cử – Thế Thông
Thánh Giuse cầu bàu – Thế Thông
Thánh Giuse lao động – Viết Chung
Thánh Giuse Marchand Du – Hải Triều
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển – Phanxicô
Thánh Giuse, người vượt màn đêm tăm tối – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (2 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (3 bè đồng giọng) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè piano) – Thế Thông
Thánh Giuse tuyệt vời – Hải Triều
Thánh Giuse trùm Lựu – Thế Thông
Thánh Henry II – Đinh Công Huỳnh
Thánh Hieronimo – Nguyễn Quang Huy
Thánh Hilarriô – Trần Đức Luận
Thánh hóa gia đình – Mi Trầm
Thánh Hoàng Lương Cảnh – Đức Khải
Thánh Isiđôrô Gagelin Kính – Hải Triều
Thánh Martinô – Nguyễn Quang Huy
Thánh Martinô – Thế Thông
Thánh Mônica – Thái Nguyên
Thánh Mỹ, Thánh Truật, Thánh Đường – Hải Triều
Thánh nữ Anna – Thế Thông
Thánh nữ Annê Lê Thị Thành – Fa Thăng
Thánh nữ Catarina thành Sienna – Nguyễn Quang Huy
Thánh nữ Inêđê – Nguyễn Duy
Thánh nữ Têrêsa – Duy Linh
Thánh nữ Têrêsa – Hoài Đức
Thánh nữ Têrêsa – Nguyên Kha
Thánh nữ Têrêsa – Nguyễn Duy
Thánh nữ Têrêsa – Phanxicô
Thánh nữ Têrêsa – Vũ Đình Ân
Thánh Pio X – Trầm Thiên Thu
Thánh Phanxicô Assisi – Anh Tuấn
Thánh Phanxicô Assisi – Mi Trầm
Thánh Phanxico Assisi – Phanxicô
Thánh Phanxico Đỗ Văn Chiểu – Phanxicô
Thánh Phanxicô Xavie – Mi Trầm
Thánh Phanxicô Xavie – Nguyên Kha
Thánh Phaolô Hạnh – Thế Thông
Thánh Phaolô tông đồ – Thế Thông
Thánh Phaolô trở lại – Phanxicô
Thánh Phaolô trở lại – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh Phêrô Đa – Phanxicô
Thánh Phêrô Lê Tùy – Viết Chung
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Phanxicô
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu – Hải Triều
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự – Hải Triều
Thánh Phêrô Tuần – Nguyễn Quang Huy
Thánh Phêrô Trương Văn Đường – Phanxicô
Thánh Philipphê – Đinh Công Huỳnh
Thánh Philipphê Phan Văn Minh – Phanxicô
Thánh Rôcô – Nguyễn Duy
Thánh Sampêdrô Xuyên – Hải Triều
Thánh Simon Phan Đắc Hòa – Hải Triều
Thánh sử 2 – Trầm Thiên Thu
Thánh Têrêsa – Thái Nguyên
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Khuyết danh
Thánh Tôma Đệ – Hải Triều
Thánh Tôma Toán – Phanxicô
Thánh Tử đạo Việt Nam – Phanxicô
Thánh Từ đạo Việt Nam – Từ Duyên
Thánh vịnh 18 – Kim Long
Thánh vịnh 23 – Kim Long
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh Vinh Sơn – Trầm Thiên Thu
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Phanxicô
Thánh Vinh Sơn Liêm – Đức Khải
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm – Hải Triều
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm – Phanxicô
Thánh Vinh Sơn Phaolô – Phạm Liên Hùng
Thầy Anrê Phú Yên – Phương Anh
Theo Chúa Kitô – Mi Trầm
Theo gót Gioan Tiền Hô – Phương Anh
Theo Gioan Tiền hô – Phương Anh
Theo gương Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Theo gương Thánh nhân – Hồng Việt
Theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô – Nguyên Nhung
Thiên thần bản mệnh – Phanxicô
Thương người nghèo (Thánh Martinô) – Nguyễn Quang Huy

Tr.

*
Trái tim và thanh gươm – Phanxicô
Trăm chi họ tiến lên – Viết Chung
Trên Thiên tòa – Bạch Vân
Tri ân Đức Cha Thể – Viết Chung
Tri ân Thiên Thần Bản Mệnh – Nguyên Kha
Trọn đời con yêu Chúa (Thánh Martinô) – Nguyễn Quang Huy
Trọn đời vững niềm tin (Thánh Martin) – Nguyễn Quang Huy
Trong âm thầm – Viết Chung

V.

*
Vang ca lên (Thánh Phanxi cô) – Hoài Đức & Lữ Giang
Về bên Thánh Giuse – Bạch Vân
Vì Chúa Kitô – Viết Chung
Vì một niềm tin – Mi Trầm
Vị Tông đồ nhiệt thành – Linh Trang
Vinh phúc Các Thánh – Giang Ân
Vinh quang các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ân Duy

X.

*
Xê-ci-li-a Suối nhạc máu hồng – Minh Chiết
Xin cho trái tim con – Ân Duy
Xin lỗi Thiên Thần Bản Mệnh – Trầm Thiên Thu
Xin mở cho con – Xuân Thảo
Xin Thánh Cả Giuse – Mi Trầm

_________________________________

Thánh ca theo Chủ đề

*Đức Mẹ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm vững bền bên Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
*
A.
*
Ai người có hiếu – Thái Nguyên
Alleluia – Nam Sơn
Alleluia lễ Đức Mẹ lên Trời – Ninh Doãn Hùng
Angelus – Ba Anh
Ánh mắt Mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh Sao Mai – Anh Kha
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ave Maria – Khuyết danh
Ave Maria – Franz Schubert
Ave Maria – Franz Schubert & Hạt Cát
Ave Maria – Hải Nguyễn    Tiếp tục đọc