*Đức Mẹ (Dâng hoa) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
5 Sắc hoa hiệp thông – Thế Thông
5 Sắc hoa Mân Côi – Mai Nguyên Vũ (thơ: Từ Linh)
5 Sắc hoa tình Mẹ – Thế Thông
*
Anh đào ca – Thế Thông
*
Bài ca dâng Mẹ – Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
Bài ca tạ ơn – Bùi Ninh
Bông hoa lòng dâng Mẹ – Lê Ân Thiên
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô
Bước về thánh đài – Thế Thông
* Tiếp tục đọc

Advertisements

*Thiếu Nhi – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai ăn thịt

Ai khát hãy đến
Ai nhìn lên Thiên Chúa
Ai tin vào Thầy
Ai tự hạ (ý: Tv. 130) – Mi Trầm
Alleluia! Xin ngự đến
Anh em hãy đi
Anh em hãy vui mừng
Ánh lửa thiêng – Vũ Quang Minh
Ánh sáng và muối men

B.

*
Bài ca hạnh phúc 1
Bài ca hạnh phúc 2
Bài ca mùa chay
Bài ca mùa vọng
Bánh bởi Trời
Bánh thiêng bởi Trời – Nguyễn Duy
Bé thơ ơi/1 – Mi Trầm
Bé thơ ơi/2 – Mi Trầm
Bên bàn thờ Chúa
Bên sông Jordan – Mai Khải Hoàn
Bí tích 1
Bí tích 2
Bông hoa nhỏ của Chúa – Trần Công Danh

C.

*
Các môn đệ
Các Thánh Anh Hài
Cám ơn – Mi Trầm
Cao cả thay
Cất tiếng hát lên
Cầu cho thiếu nhi (Tết Trung Thu) – Nguyễn Duy
Cầu xin Ngôi Ba
Cây bên dòng suối
Cây nến Phục sinh
Cây nho muôn thuở
Có Chúa ta được bình an – Nguyễn Duy
Có Chúa Thánh Thần – Nguyễn Duy
Có Thánh Linh
Con biết dâng gì – Mi Trầm
Con chào Chúa con về – Mi Trầm
Con chắp tay – Mi Trầm
Con chiên đã bị giết
Con đến với Chúa – Mi Trầm
Con đường của em – Nguyễn Duy
Con đường thơ ấu (ý: Têrêxa HĐGS) – Mi Trầm
Con kêu lên Ngài
Con không có gì/2 – Mi Trầm
Con mong Chúa – Anh Tuấn
Con mong được thấy
Con mong ước – Mi Trầm
Con phải vui mừng
Con sẽ đàn ca
Con sẽ loan truyền
Con tạ ơn – Mi Trầm
Con tin cậy
Con tin Một Chúa Ba Ngôi – Lm. Nguyễn Duy
Con yêu dấu – Nguyễn Duy
Của lễ con dâng
Của lễ con dâng – Nguyễn Duy
Của lễ tình yêu/5 – Hiếu Anh (lời: Têrêsa)
Cúi xin Chúa thương
Cùng tôn thờ
Cứ để trẻ nhỏ (Mt 19,13-15) – Mi Trầm

Ch.

*
Chẳng dám tự cao (Tv. 130) – Mi Trầm
Chén đắng này
Chìa khóa Nước Trời
Chìa khóa Phêrô
Chìa khóa Phêrô – Nguyễn Duy
Chiều hôm nay
Chúa bé thơ ơi/1 – Minh Nhật
Chúa bé thơ ơi/2 – Minh Nhật
Chúa cứu độ toàn năng
Chúa dạy em – Nguyễn Duy
Chúa đã lấy bùn
Chúa đã sinh ra
Chúa đã tác tạo
Chúa đáng mến
Chúa đem lại niềm vui (ý: Lm. Nguyễn Cao Siêu) – Mi Trầm
Chúa để mắt trông nom
Chúa đến
Chúa độ trì che chở
Chúa gọi con – Mi Trầm
Chúa Giáng sinh 2 – Hải Triều
Chúa Giê su và trẻ nhỏ (Mt 10,13-15) – Mi Trầm
Chúa Kitô
Chúa Kitô Vua vũ trụ – Lm. Nguyễn Duy
Chúa là ánh sáng – Nguyễn Duy
Chúa là Đấng yêu thương
Chúa là mục tử
Chúa là mục tử (Tv. 22)
Chúa là nguồn ánh sáng
Chúa là nơi ẩn náu
Chúa là sức mạnh
Chúa là Thiên Chúa
Chúa là Vua hiển trị
Chúa mãi ở bên em – Trần Công Danh
Chúa một lòng thương
Chúa nhân hậu
Chúa Thánh Thần
Chúa thương xót tôi
Chúa yêu bé thơ – Minh Trân
Chúa yêu con (ý: René Pageau) – Mi Trầm
Chúc tụng Chúa
Chúc tụng Thiên Chúa
Chung nhịp bước (lời: Ngô Đình San) – Mi Trầm
Chúng ta đã nhận biết
Chuyện phải lo – Nguyễn Duy

D.

*
Dâng Chúa mùa hè – Mi Trầm
Dâng lên Chúa tuổi trẻ – Nha Trang & Nguyễn Duy
Dâng về Cha – Mi Trầm
Diễm phúc của lòng tin – Nguyễn Duy
Dự tiệc cưới – Nguyễn Duy

Đ.

*
Đau khổ dẫn đến vinh quang – Nguyễn Duy
Đất tốt – Nguyễn Duy
Đây Chiên Thiên Chúa – Nguyễn Duy
Đoàn con – Mi Trầm
Đón chờ Chúa – Nguyễn Duy
Đón nhau về hội ngộ – Minh Nhật
Đố ai – Minh Nhật
Đời nghĩa sĩ – Xuân Mai
Đức Kitô sự sống – Nguyễn Du
Được nghe Lời Chúa – Lm. Nguyễn Duy
Đường đến Cha – Nguyễn Duy
Đường về Sinai – Văn Chi

E.

*
Em chỉ là – Minh Nhật
Em đâu có sợ – Nguyễn Duy
Em đẹp – Hoài Nam

G.

*
Gia đình Thánh – Nguyễn Duy

H.

*
Hãy để mọc lên – Nguyễn Duy
Hãy đến đây (Tv. 94) – Mi Trầm
Hãy vui mừng – Nguyễn Duy
Hiền từ và khiêm nhu – Nguyễn Duy
Hôm nay Trung Thu – Mi Trầm
Huấn luyện viên ca – Vũ Quang Minh
Hừng đông sa mạc – Vũ Quang Minh

K.

*
Khúc ca Hiển Linh – Nguyễn Duy
Khúc tạ ơn – Anh Tuấn

L.

*
Là ánh sáng – Nguyễn Duy
Lần đầu rước Chúa – Kim Long
Lề luật Chúa ban – Nguyễn Duy
Lệnh truyền của Chúa – Nguyễn Duy

M.

*
Mạnh tin – Nguyễn Duy
Mến Chúa yêu người – Nguyễn Duy
Môn đệ chân chính – Nguyễn Duy
Môn đệ Chúa – Nguyễn Duy
Một Chúa yêu thương – Nguyễn Duy
Mục tử nhân lành – Nguyễn Duy

N.

*
Này con đến – Mi Trầm
Này con đến đây – Mi Trầm
Này đoàn con bé thơ – Mi Trầm
Này đoàn em bé – Mi Trầm
Năm chiếc bánh – Nguyễn Duy
Nầy đoàn em bé
Nên Thánh – Nguyễn Duy
Nếu anh em (ý: Tv. 130) – Mi Trầm
Niềm vui lớn lao – Mi Trầm
Nước Trời đã – Nguyễn Duy
Nước Trời cho trẻ thơ – Mi Trầm

 Ng.

*
Ngày của Chúa – Ngô Đình San
Ngọc quý – Nguyễn Duy
Nguồn sự sống – Nguyễn Duy
Người khôn – Nguyễn Duy
Người trung tín – Nguyễn Duy

Nh.

*
Nhờ tấm bánh bẻ ra – Nguyễn Duy
Như Giêsu – Anh Tuấn

O.

*
Ô! Ô! – Nguyễn Đức Mậu
Ô kìa vườn nho – Nguyễn Duy
Ôi Giêsu nhân ái

P.

*
Phúc lành của Chúa – Nguyễn Duy

Q.

*

R.

*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ
Rước Chúa lần đầu/1 – Mi Trầm
Rước Chúa lần đầu/2 – Mi Trầm

S.

*
Sa mạc hành khúc – Minh Nhật
Sinai hăng hái – Đoàn Đình Bảng
Sứ giả Chúa – Nguyễn Duy
Sứ mạng yêu thương – Nguyễn Duy
Sự sống mới – Nguyễn Duy
Sửa dạy và tha thứ – Nguyễn Duy

T.

*
Ta ghét mình – Nguyễn Đức Mậu
Tặng vật dâng Ngài – Nguyễn Duy
Tâm ca Samarirano – Minh Nhật
Tâm tình người được yêu – Nguyễn Duy
Tiếng hát em – Vũ Minnesota
Tin Mừng Phục Sinh – Nguyễn Duy
Tình ca cảm tạ – Nguyễn Duy
Tình Chúa thương yêu – Nguyễn Duy
Tình yêu tuyệt vời – Nguyễn Duy
Tôi tớ khiêm nhu – Nguyễn Duy

Th.

*
Tha thứ cho nhau – Nguyễn Duy
Thánh lễ trẻ em/1 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em/2 – Hoàng Kim
Thánh lễ trẻ em/3 – Hoàng Kim
Thắp sáng nên hồng – Nguyễn Duy
Thân xác con – Mi Trầm
Theo Chúa – Nguyễn Duy
Thiên Chúa tối cao – Nguyễn Duy
Thiếu nhi dâng Chúa – Nguyễn Duy
Thiếu nhi dâng lễ – Nguyễn Duy
Thiếu nhi đoan hứa – Nguyễn Duy
Thiếu nhi hành khúc – Đoàn Huy
Thiếu nhi tạ lễ – Nguyễn Duy
Thiếu nhi yêu Chúa – Nguyễn Duy
Thuộc về Chúa – Nguyễn Duy

Tr.

*
Trang sử xanh – Minh Nhật
Trời cao hơn đất – Nguyễn Duy
Trung Thu về – Mi Trầm

U.

*

V.

*
Vầng trăng – Minh Nhật
Về – Minnesota
Về Damas – Nguyễn Đức Mậu
Về Đất Hứa hành khúc – Nguyên Kha
Về Đất Hứa – Sống! – Thanh Thiên Giang
Vị Thánh nhỏ (ý: Thánh Têrêxa HĐGS) – Mi Trầm
Việt Nam Các Thánh Tử Đạo – Trần Văn Sang
Với bước chân bé nhỏ – Mi Trầm

X.

*
Xin dâng Cha
Xin đến với con – Mi Trầm
Xin với Giêsu – Vũ Minnesota

Y. 102

*

 

– Thánh Ca Theo Chủ Đề (Pdf)

 

*Cha Mẹ & Gia Đình – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly

Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
*
B.
Bao la tình cha – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình mẹ – Lm Mi Trầm
Bao la tình mẹ cha – Trần Công Danh
Biển rộng tình thương – Trầm Hương & Nguyễn Công Đoan
*
C.
Tiếp tục đọc

*Các Thánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.).

*

A.

*
Á Thánh Maria Teresa Ledochowska – Ái Diệu Vy Linh
Anê Lê Thị Thành – Mai Nguyên Vũ
Ai cao trọng – Hải Ánh
Ai kính sợ (Lễ Thánh Gia) – Viết Chung
Ai ra đi – Thế Thông
Alleluia Lễ Các Thánh Tử đạo – Đỗ Vy Hạ
Alleluia Lễ các Thánh Tử đạo – Đỗ Vy Hạ & Phạm Đức Huyến
Anna – Viết Chung
Anphong ca – Viết Chung
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Kha
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Nguyên Nhung
Anh hùng Tử đạo Việt Nam – Từ Duyên
Anh hùng Việt Nam – Hạ Đăng
Anh hùng Việt Nam – Kim Long (Lm)
Anh hùng Việt Nam (4 bè) – Kim Long
Ánh lung linh – Trầm Thiên Thu
Ánh sao trời Đông (Thánh Phanxicô Xaviê) – Phanxicô
Ân sủng Mẹ lãnh nhận – Kim Long
Âu Tinh ngược dòng – Trầm Thiên Thu

B.

*
Ba Thánh Tử đạo (Phan Viết Huy, Bùi Đức Thể, Đinh Đạt) – Phanxicô
Bài ca Cêcilia – Mi Trầm
Bài ca Cêcilia – Thế Thông
Bài ca chiến thắng – Tường Vy
Bài ca Gioan – Viết Chung
Bài ca hiến tế – Viết Chung
Bài ca Mazzarello – Nguyễn Duy
Bài ca ngàn trùng – Kim Long
Bài ca Phêrô – Viết Chung
Bài ca Saolê – Viết Chung
Bài ca Tống Viết Bường – Viết Chung
Bài ca trên núi –  Nguyễn Duy
Bạn nghèo của Chúa – Viết Chung
Bao đấng anh hùng – Linh Trần Thy
Bao là hồng ân – Thế Thông
Bao là hồng ân (Thánh Lê Bảo Tịnh) – Thế Thông
Bay vút cao – Hải Triều
Bia đá ngàn thu – Thái Nguyên
Bông hoa nhỏ – Nguyễn Duy
Bông hoa nhỏ tin yêu (Maria Goretti) – Nguyễn Duy
Bông hồng Têrêsa – Mi Giáng

C.

*
Ca khúc Cecilia – Thế Thông (lời Miên Ly)
Ca khúc tin yêu – Nguyễn Duy
Ca khúc trường sinh – Phương Anh
Ca mừng Các Thánh – Liên Bình Định
Ca mừng Các Thánh – Nguyễn Duy
Ca mừng Các Thánh – Thế Thông (lời Miên Ly)
Ca mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam – Phạm Liên Hùng
Ca mừng Cha Thánh Giuse – Giang Tâm
Ca mừng chư thánh – Duy Linh 
Ca mừng Chư Thánh Tử đạo Việt Nam – Xuân Hy Vọng
Ca mừng tử đạo – Trần Minh Hứa
Ca mừng Thánh Gia – Đinh Công Huỳnh
Ca mừng Thánh Giuse – Từ Duyên
Ca mừng Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến
Ca mừng Thánh nữ – Nguyễn Duy
Ca mừng Thánh Pi-ô X – Ngọc Linh
Ca mừng Thánh Têrêsa – Đinh Công Huỳnh
Ca tụng Thánh Phanxicô Xaviê – Viết Chung
Ca vang khải hoàn – Kim Long
Các Tổng lãnh Thiên thần – Trần Đức Luận
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ái Diệu Vy Linh
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Nguyên Dũng
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Từ Duyên
Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Trần Đức Luận
Cành thiên tuế – Mi Trầm
Cánh hoa tình yêu – Đinh Công Huỳnh
Cất tiếng hát mừng – Viết Chung
Cầu Mẹ Thánh Têrêsa – Trầm Thiên Thu
Cầu Thánh Anrê Trần Văn Trông – Hải Triều
Cầu xin Cha Thánh – Thế Thông
Cầu xin Thánh Giuse – Đạt Đức
Cây cao bóng cả – Thái Nguyên
Cêcilia khúc đàn lòng – Viết Chung
Cêcilia nữ Thánh nhạc sĩ – Hoài Chiên
Có một người – Viết Chung
Con đường nhỏ Têrêsa – Duy Linh
Con đường thơ ấu – Đinh Công Huỳnh
Con kính chào – Nguyễn Duy
Con tin thưa Thầy – Thành Tâm
Con thả lưới – Thế Thông
Con thuyền Phê-rô – Thế Thông (lời Miên Ly)
Công đức tiền nhân – Mi Trầm
Của lễ cuộc đời – Giang Tâm
Cung đàn Cêcilia – Từ Duyên
Cung đàn tình yêu – Nguyễn Duy
Cùng Các Thánh dâng lên – Trần Đức Luận
Cùng dâng lên hoa quả đầu mùa – Phương Anh
Cùng hát bài hùng ca – Phương Anh
Cuộc đời Thánh Martino – Phạm Xuân Chiến

Ch.

*
Cha Thánh Antôn – Tiến Bình
Cha Thánh Antôn – Vũ Đình Ân
Cha Thánh Gioan Vianey – Thế Thông
Chào mừng Cecilia – Thế Thông
Chị Thánh Têrêsa – Giang Ân
Chìa khóa – Nguyễn Duy
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chiến sĩ Mẹ từ bi – Ái Diệu Vy Linh
Cho con noi gương Người – Lê Ân Thiên
Cho vinh danh Chúa hơn – Đăng Khoa
Chúa đến viếng thăm – Trần Đức Luận
Chúa Giêsu yêu con (Lễ các Tổng lãnh Thiên Thần) – Duy Linh
Chúa là nơi con nương tựa – Hoàng Kim
Chúa muốn con – Từ Duyên
Chúa sai Phêrô Claver – Ái Diệu Vy Linh
Chúng con hát về người – Hồng Bính
Chúng con xin ca tụng (Các Thánh TĐVN) – Viết Chung
Chứng nhân Tin Mừng – Nguyễn Duy

D.

*
Dặm đường xa – Từ Duyên
Dâng hương kính Thánh Pampuri – Thế Thông
Dâng lời cung chúc – Hiền Hòa
Dâng lời hoan chúc – Hiền Hòa
Dâng lời ngợi ca – Anh Tuấn
Dấu đời Piô – Trầm Thiên Thu
Dòng Đa-vít – Viết Chung
Dòng máu anh hùng – Đinh Công Huỳnh

Đ.

*
Đaminh ngọn đuốc thiêng – Viết Chung
Đấng bảo trợ – Nguyễn Quang Huy
Đấng cao trọng – Đinh Công Huỳnh
Đây những giọt máu tử đạo – Dấu Chân
Đầy tớ khôn ngoan – Duy Linh
Đến cùng Giuse – Thế Thông
Đến cùng Giuse (4 bè) – Thế Thông
Đi trong niềm tin – Duy Linh
Đoản khúc thỉnh cầu thầy Anrê Phú Yên – Phương Anh
Đoàn con hát mừng – Nhật Tân
Đoàn người anh dũng – Đinh Công Huỳnh
Đoàn người anh dũng – Mi Trầm
Đuốc sáng soi đường – Nhật Tân
Đức Tin son sắt – Thanh Quốc
Đừng ngại chông gai (Lễ các thánh TĐVN) – Duy Linh
Đường công chính – Đinh Công Huỳnh

G.

*
Gabriel Tổng lãnh Thiên Thần – Nguyễn Duy
Goretti chim bồ câu nhỏ – Viết Chung
Gọi con là Ma Soeur – Phạm Trung (thơ Nguyễn Tầm Thường)
Gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Linh Trang

Gh.

*
Giáo hội hân hoan – Mi Trầm
Gió bốn phương – Hoài Đức & Thiên Phụng
Gioan Bosco – Mi Trầm
Gioan Phaolô II Ca sĩ của tình thương – Nguyễn Duy
Gioan Tiền hô – Mai Nguyên Vũ
Gioan Tiền hô – Thái Nguyên
Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Giòng máu anh hùng – Trần Đức Luận
Giuse bạn Đức Nữ Trinh – Hương Đan
Giuse bông huệ tinh khiết – Đinh Công Huỳnh
Giuse cha nhân hiền – Hương Đan
Giuse, chuyện về Người – Thế Thông
Giuse đơn thành – Xuân Hy Vọng
Giuse lao động – Viết Chung
Giuse, mẫu gương gia đình – Liên Bình Định
Giuse, Người cha công chính – Bạch Vân
Giuse trong âm thầm – Thái Nguyên

H.

*
Hai Người Tiên phong – Hùng Lân & Hùng Thái Loan
Hai Tông đồ anh dũng – Duy Linh
Hai Thánh Tông đồ – Ái Diệu Vy Linh
Hai vì sao sáng – Phanxicô
Hài Nhi hỡi – Mi Trầm
Hành khúc ra khơi – Phương Anh
Hào khí Việt Nam – Mai Nguyên Vũ
Hạt giống tình yêu – Phương Anh
Hạt giống trong lòng Đất Mẹ – Phương Anh
Hạt lúa Anrê Dũng Lạc – Trầm Thiên Thu
Hát mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Viết Phương
Hát mừng Thánh Giuse – Bạch Vân
Hát về Thánh Giuse – Dấu Chân
Hãy đến cùng Giuse – Đinh Công Huỳnh
Hãy đến với Giuse – Đỗ Vy Hạ
Hãy đến cùng Giuse – Viết Chung
Hãy đến cùng Giuse – Vương Diệu
Hãy đến cùng Thánh Giuse – Phanxicô
Hãy mở ra – Hoàng Kim
Hãy mừng vui lên (1.11) – Duy Linh
Hiến lễ tình yêu – Nguyễn Duy
Hiến tế vì tình yêu – Nguyễn Duy
Hoa đá đơm bông – Hoàng Kim Tốt
Hoa hồng ân – Kim Ân
Hoa huệ – Viết Chung
Hoa thơm Đất Việt – Đinh Công Huỳnh
Hoan ca Gioan Phaolô II – Đinh Công Huỳnh

K.

*
Kinh cầu Các Thánh – Nguyễn Hùng Cường
Kinh đêm – Mai Nguyên Vũ
Kinh kính mừng Giuse – Nguyễn Duy
Kinh nguyện Thánh Martinô – Ngọc Linh
Kinh nguyện Thánh Vinh Sơn – 7 Thứ
Kinh Thánh Martin – Hải Nguyễn
*
Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Hồng Việt
Kính mừng Giuse – Hải Nguyễn
Kính mừng Thánh Giuse – Giang Tâm
Kính mừng Thánh Giuse – Từ Duyên
Kính Thánh Antôn Padua & Thánh Phanxicô Xaviê – Anh Tuấn
Kính Thánh Giuse lao công – Nguyễn Mộng Huỳnh
Kính Thánh Ignatiô – Đinh Công Huỳnh
Kính Thánh Martinô – Nguyễn Duy
Kính Thánh Phanxicô Xavie – Thế Thông
Kính Thánh Rosa Lima – Nguyễn Duy
Kính Thánh Têrêsa – Đăng Khoa
Kính Thánh Tông đồ – Giang Tâm
Kính Thánh Tông đồ – Nguyễn Duy
Kính Thánh Vicente – Đinh Công Huỳnh
Kính Thánh Vinh Sơn Phaolô – Tường Vy
*
Khắc khoải tình Chúa – Đăng Khoa
Khó nghèo vì tình yêu – Lê Ân Thiên
Khúc ca một người mẹ – Hồng Bính
Khúc hát một loài hoa – Ân Đức

L.

*
Lạy Cha Giuse – Mi Trầm
Lạy Cha Thánh Giuse – Bạch Vân
Lạy Thánh Gioakim Anna – La Thập Tự
Lạy cha thánh Gioan Vianey – Duy Linh
Lạy Thánh Cả Giuse – Trần Đức Luận
Lạy Thánh Giuse – Anh Tuấn
Lạy Thánh Giuse – Đinh Công Huỳnh
Lạy Thánh Giuse – Mi Trầm
Lạy Thánh Giuse – Nguyên Lễ
Lạy Thánh Giuse – Nguyễn Duy 
Lạy Thánh Giuse chúng con cần gương Ngài – Hương Đan
Lạy Thánh Phanxicô – Nguyễn Duy 
Lạy thánh Phêrô Quý – Duy Linh
Lạy Thầy con tin – Từ Duyên
*
Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – Hải Triều
Lễ Thánh Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Lễ Thánh Giuse – Hoàng Kim
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – Nguyễn Duy
Lễ vật hồng – Trầm Thiên Thu
Lễ vật hy sinh – Đinh Công Huỳnh
Lệ sầu Monica – Duy Linh
Lòng trung kiên – Nguyễn Duy
Lời ca kính mừng – Đăng Khoa
Lời nguyện cùng Thánh Đaminh – Nguyễn Duy 
Luca Thánh sử – Nguyễn Duy 
Lưu danh thiên thu – Kim Long

M.

*
Maria Mẹ đầy ơn phúc – Đăng Khoa
Martino – Viết Chung
Mát-thêu người thu thuế – Mi Trầm
Máu chứng niềm tin – Thái Nguyên
Máu thắm nở hoa – Viết Chung
Mẫu gương Mônica – Nguyên Lễ
Micae tổng lãnh Thiên Thần – Thế Thông
Monica hiền mẫu – Viết Chung
Mônica mẫu gương mẹ hiền – Nguyên Lễ
Mônica người mẹ gương mẫu – Mi Trầm
Mônica, Người mẹ mẫu gương – Ân Đức
Mônica người mẹ mẫu gương – Ngọc Linh
Một đời nhân chứng – Thái Nguyên
Một loài hoa nhỏ – Đăng Khoa
Một mối tình (Lễ Thánh Têrêsa) – Viết Chung
Mùa hái gặt – Viết Chung
Mưa hoa hồng (3 bè) – Teresa
Mừng Á Thánh Việt Nam – Viết Chung
Mừng ca Bernado – Viết Chung
Mừng các Thánh – Hoài Đức
Mừng các Thánh – Mi Trầm
Mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam – Giang Tâm
Mừng cha nhân ái – Nguyễn Duy 
Mừng cha Thánh – Thế Thông
Mừng chư Thánh – Kim Long
Mừng chư thánh hiển vinh – Duy Linh
Mừng chư Thánh Việt Nam – Mai Nguyên Vũ
Mừng hai Thánh tiên phong – Minh Tâm
Mừng hai Thánh Tông đồ – Khuyết danh
Mừng kính Các Thánh – Trần Đức Luận
Mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ngọc Tuyên
Mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần – Hương Đan
Mừng kính Thánh… – Hải Nguyễn
Mừng kính Thánh Anrê Phú Yên – Dominic
Mừng kính Thánh Giuse – Giang Tâm
Mừng kính Thánh Giuse – Hoài Đức
Mừng kính Thánh Giuse Tuân – Lâm Hoàng Ân
Mừng kính Thánh Louis – Hồng Bính
Mừng kính Thánh Martin – Hải Ánh
Mừng kính Thánh Mônica – Nguyên Lễ
Mừng kính Thánh Mônica – Từ Duyên
Mừng kính Thánh Pio X – Thế Thông
Mừng kính Thánh Vinh Sơn – Thế Thông
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô 1 – Ân Duy
Mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô 2 – Ân Duy
Mừng sinh nhật Gioan – Ái Diệu Vy Linh
Mừng Têrêxa – Mi Trầm
Mừng Thánh Antôn – Hải Triều
Mừng Thánh bổn mạng – Giang Tâm
Mừng Thánh bổn mạng – Nguyên Kha
Mừng Thánh cả Giuse – Duy Linh
Mừng Thánh Luy Gondaga – Nguyễn Duy
Mừng Thánh Mônica – Đăng Thiên
Mừng Thánh Mônica – Hoài Đức & Vũ Đình Ân
Mừng Thánh Mônica – Hương Đan
Mừng Thánh Mônica – Ngọc Linh
Mừng Thánh nhân – Nguyễn Duy
Mừng Thánh Phanxicô Atxidi – Bạch Vân
Mừng Thánh Phaolô Lê Văn Lộc – Hải Triều
Mừng Thánh Rosalima – Đức Khải
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
Mừng Thánh Tông đồ – Mi Trầm
Mừng Thánh Tông đồ – Nguyễn Duy
Mừng Thánh Tử Đạo Việt Nam – Liên Bình Định

N.

*
Nào ta đến 1 – Mi Trầm
Này là dòng dõi – Từ Duyên
Năm dấu đời Piô – Trầm Thiên Thu
Nếu hạt lúa – Thành Tâm
Niềm hy vọng của con – Nguyễn Mộng Huỳnh
Niềm tin kiên cường – Mi Trầm
Niềm tin kiêu hùng – Đinh Công Huỳnh
Niềm trông đợi – Nguyễn Duy
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Niềm vui nhiệm lạ – Giang Tâm
Noi gương Thánh Gia – Viết Chung
Noi gương Thánh nhân – Nguyễn Duy
Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Nụ cười Don Bosco – Phanxicô
Nụ hoa khiêm nhường – Nhật Tân
Nụ hồng bé nhỏ – Fa Thăng
Núi cao vinh quang – Phanxicô

Ng.

*
Ngài phải lớn lên – Phương Anh
Ngày tôi chào đời (Lễ T. GIoan B.) – Duy Linh
Ngày về – Kim Long
Ngọn đuốc thiêng – Nguyễn Duy 
Ngợi ca các Thánh Tử đạo Việt Nam – 7 Thứ
Ngợi ca Đaminh Savio – Giang Tâm Khắc Đỗ
Ngợi ca Thánh Augustinô – Đinh Công Huỳnh
Ngợi ca Thánh Gioan Tông đồ – Lê Ân Thiên
Ngợi ca Thánh Tử Đạo Việt Nam – Hương Đan
Ngợi khen Cha Thánh Giuse – Dominic
Ngợi khen Thánh Mônica – Nguyên Lễ
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Vinh Sơn Phaolô – Nguyên Dũng
Nguyện cầu Thánh gia – Từ Duyên
Nguyện hiến dâng đời – Thế Thông
Nguyện theo Thánh Martinô – Nguyễn Quang Huy
Nguyện xin Thánh Giuse – Hải Nguyễn
Nguyện xin Thánh Maximilien Kolbe – Nguyễn Mộng Huỳnh
Nguyện xin thánh Vinh Sơn Phaolô – Ngọc Tuyên
Ngựa hồng tung vó – Thế Thông
Ngươi là đá – Trần Minh Hứa
Người công chính (Lễ thánh Giuse) – Viết Chung
Người Cha công chính – Mai Nguyên Vũ
Người đến từ sa mạc – Nguyễn Duy
Người đi – Kim Long
Người đi trong nước mắt – Kim Long
Người được chúc phúc – Nguyễn Duy
Người hạnh phúc (Thánh Gioan Tông đồ)  – Hoài Đức
Người làm chứng – Thái Nguyên
Người mẹ Monica – Duy Linh
Người nghèo của Thiên Chúa – Nguyễn Mộng Huỳnh
Người như bóng mát – Viết Chung
Người quản gia trung tín (Lễ T. Giuse) – Duy Linh
Người thợ xay lúa – Viết Chung

Nh.

*
Nhạc khúc hoa hồng – Hải Triều (thơ Từ Linh)
Nhân chứng – Viết Chung
Nhân chứng tình yêu – Thái Nguyên
Nhập lễ, kết lễ Thánh Giuse – La Thập Tự
Như biển cả – Lê Quang Ánh
Như con thơ bé nhỏ – Duy Linh
Những bước chân của Mẹ Euphrasie Barbier – Đặng Đình Khoa
Những đóa hồng tươi – Trịnh Vĩnh Thành
Những giọt máu đào – Đinh Công Huỳnh
Những giọt máu trong lòng đất mẹ – Phương Anh
Những tấm bánh – Đinh Công Huỳnh

O.

*
Ông Thánh Gioan – Nguyễn Duy

P.

*
Phanxicô – Vương Diệu
Phaolô yêu thương – Nguyễn Chánh
Phận con người (Lễ Thánh Phêrô & Phaolô) – La Thập Tự
Phêrô con có phúc- Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô con có yêu Thầy không – Trương Thế Bạch
Phêrô con là đá – Mi Trầm
Phêrô Phaolô – Mi Trầm
Phúc Tử đạo – Hoài Đức
Phục vụ Lời Chúa – Nguyễn Duy

S.

*
Sa mạc Gioan – Ái Diệu Vy Linh
Sinh nhật Gioan 1 – Hải Triều
Sinh nhật Gioan 2 – Hải Triều
Sinh nhật Thánh Gioan – Bạch Vân
Suốt cuộc đời (Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ)- Hải Triều

T.

*
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Hải Nguyễn
Tạ ơn Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Nguyễn Quang Huy
Tạ ơn Chúa cùng Các Thánh Tử đạo Việt Nam – Giang Tâm
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con – Giang Tâm
Tạ ơn thánh cả – Viết Chung
Tạ ơn Thánh Martinô – Nguyễn Quang Huy
Tán tụng Chúa – Thành Tâm
Tâm ca Tông đồ – Giang Tâm
Tâm tình Phêrô – Duy Linh
Tấm lòng vàng – Hải Nguyễn
Têrêsa – Thái Nguyên
Têrêsa bé nhỏ – Đinh Công Huỳnh
Têrêsa bông hồng thắm – Thế Thông (lời Miên Ly)
Têrêsa Chúa Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Têrêsa Hài đồng – Quốc Thái
Têrêsa Hài đồng Giêsu – Viễn Xứ
Têrêsa một vì sao nhỏ – Thế Thông
Têrêsa một vì sao nhỏ (4 bè) – Thế Thông
Tên gọi đẹp nhất (Cêcilia) – Nguyễn Duy 
Tiếng kêu của Gioan – Phanxicô
Tình con dâng – Từ Duyên
Tình hiến dâng – Từ Duyên
Tình khúc Gioan Thiên Chúa – Thế Thông
Tình nào lớn hơn – Ân Đức
Tình yêu Thánh Gia Thất – Fa Thăng
Tôi biết tôi tin – Duy Linh
Tôi là Kitô hữu (Thánh Phaolô Hạnh) – Mai Nguyên Vũ
Tôi là Kitô hữu (Thánh Phaolô Hạnh) – Vũ Đức Hiệp
Tôn vinh chư vị – Viết Chung
Tôn vinh Giuse – Thế Thông
Tôn vinh Thánh Giuse – Fa Thăng
Tông đồ Phêrô và Phaolô – Trần Đức Luận
Tông đồ phương Đông – Viết Chung
Tổng lãnh Micae (Tv. 137) – Từ Duyên
Tổng lãnh Thiên Thần – Xuân Hy Vọng
Tụng ca Têrêxa – Mi Trầm

Th.

*
Thành toàn trong Đức Kitô – Nguyễn Duy
Thánh Anê Lê Thị Thành – Hải Triều
Thánh Almatô Bình – Hải Triều
Thánh Anna – Mi Trầm
Thánh Anrê Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Antôn – Hải Triều
Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Phanxicô
Thánh Antôn Pađua – Trần Đức Luận
Thánh Âu Tinh – Trần Đức Luận
Thánh Batôlômêô Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Biển Đức – Trần Đức Luận
Thánh Bônaventura – Trần Đức Luận
Thánh Cả Giuse – Đăng Khoa
Thánh Cả Giuse – Nhật Tân
Thánh Cả Giuse – Trần Đức Luận
Thánh Carôlô Borrômêô – Trần Đức Luận
Thánh Catarina – Đức Khải
Thánh Cêcilia – Bạch Vân
Thánh Cêcilia/1 – Trần Đức Luận
Thánh Cêcilia/2 – Trần Đức Luận
Thánh Clara – Trần Đức Luận
Thánh Đaminh – Kim Long
Thánh Đaminh – Nguyên Kha
Thánh Đaminh – Nguyễn Quang Huy
Thánh Đaminh – Trần Đức Luận
Thánh Đa Minh Bùi Văn Úy – Hải Triều
Thánh Đaminh Ninh – Phanxicô
Thánh Đa Minh Trạch – Hải Triều
Thánh Don Bosco – Tiến Bình
Thánh Don Bosco – Trần Đức Luận
Thánh Đồng Trinh – Trầm Thiên Thu
Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng – Đinh Công Huỳnh
Thánh Êlisabeth Hunggary – Trần Đức Luận
Thánh Faustina – Trầm Thiên Thu
Thánh Gia – Phanxicô
Thánh Gia Thất – Ái Diệu Vy Linh
Thánh Giacôbê Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Gioan – Nguyễn Duy
Thánh Gioan Baotixita Cón – Hải Triều
Thánh Gioan Charles Corney Tân – Hải Triều
Thánh Gioan Tẩy giả – Trần Đức Luận
Thánh Gioan Tiền hô – Hoài Đức & Linh Thanh
Thánh Gioan Tông đồ – Thái Nguyên
Thánh Gioan Tông đồ – Trần Đức Luận
Thánh Gioan Thánh giá – Trần Đức Luận
Thánh Gioan Vianey – Trần Đức Luận
Thánh Giôsaphat – Trần Đức Luận
Thánh Giuse – Hoàng Thanh
Thánh Giuse – Kim Long
Thánh Giuse 1 – Lm. Kim Long
Thánh Giuse – Khuyết danh
Thánh Giuse – Lạng Tử
Thánh Giuse – Liên Bình Định
Thánh Giuse – Mi Trầm
Thánh Giuse 1 – Mi Trầm
Thánh Giuse 2 – Mi Trầm
Thánh Giuse – Trần Đức Luận
Thánh Giuse, bạn Đức Nữ Trinh – Mi Trầm
Thánh Giuse bạn Đức Nữ Trinh – Nguyên Kha
Thánh Giuse bầu cử – Thế Thông
Thánh Giuse cầu bàu – Thế Thông
Thánh Giuse lao động – Viết Chung
Thánh Giuse Marchand Du – Hải Triều
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển – Phanxicô
Thánh Giuse, người vượt màn đêm tăm tối – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (2 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (3 bè đồng giọng) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè) – Thế Thông
Thánh Giuse người vượt màn đêm tăm tối (4 bè piano) – Thế Thông
Thánh Giuse tuyệt vời – Hải Triều
Thánh Giuse trùm Lựu – Thế Thông
Thánh Henry II – Đinh Công Huỳnh
Thánh Hieronimo – Nguyễn Quang Huy
Thánh Hilarriô – Trần Đức Luận
Thánh hóa gia đình – Mi Trầm
Thánh Hoàng Lương Cảnh – Đức Khải
Thánh Isiđôrô Gagelin Kính – Hải Triều
Thánh Martinô – Nguyễn Quang Huy
Thánh Martinô – Thế Thông
Thánh Mônica – Thái Nguyên
Thánh Mỹ, Thánh Truật, Thánh Đường – Hải Triều
Thánh nữ Anna – Thế Thông
Thánh nữ Annê Lê Thị Thành – Fa Thăng
Thánh nữ Catarina thành Sienna – Nguyễn Quang Huy
Thánh nữ Inêđê – Nguyễn Duy
Thánh nữ Têrêsa – Duy Linh
Thánh nữ Têrêsa – Hoài Đức
Thánh nữ Têrêsa – Nguyên Kha
Thánh nữ Têrêsa – Nguyễn Duy
Thánh nữ Têrêsa – Phanxicô
Thánh nữ Têrêsa – Vũ Đình Ân
Thánh Pio X – Trầm Thiên Thu
Thánh Phanxicô Assisi – Anh Tuấn
Thánh Phanxicô Assisi – Mi Trầm
Thánh Phanxico Assisi – Phanxicô
Thánh Phanxico Đỗ Văn Chiểu – Phanxicô
Thánh Phanxicô Xavie – Mi Trầm
Thánh Phanxicô Xavie – Nguyên Kha
Thánh Phaolô Hạnh – Thế Thông
Thánh Phaolô tông đồ – Thế Thông
Thánh Phaolô trở lại – Phanxicô
Thánh Phaolô trở lại – Trịnh Vĩnh Thành
Thánh Phêrô Đa – Phanxicô
Thánh Phêrô Lê Tùy – Viết Chung
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Phanxicô
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu – Hải Triều
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự – Hải Triều
Thánh Phêrô Tuần – Nguyễn Quang Huy
Thánh Phêrô Trương Văn Đường – Phanxicô
Thánh Philipphê – Đinh Công Huỳnh
Thánh Philipphê Phan Văn Minh – Phanxicô
Thánh Rôcô – Nguyễn Duy
Thánh Sampêdrô Xuyên – Hải Triều
Thánh Simon Phan Đắc Hòa – Hải Triều
Thánh sử 2 – Trầm Thiên Thu
Thánh Têrêsa – Thái Nguyên
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Đinh Công Huỳnh
Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Khuyết danh
Thánh Tôma Đệ – Hải Triều
Thánh Tôma Toán – Phanxicô
Thánh Tử đạo Việt Nam – Phanxicô
Thánh Từ đạo Việt Nam – Từ Duyên
Thánh vịnh 18 – Kim Long
Thánh vịnh 23 – Kim Long
Thánh vịnh 33 – Hoàng Kim
Thánh Vinh Sơn – Trầm Thiên Thu
Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Phanxicô
Thánh Vinh Sơn Liêm – Đức Khải
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm – Hải Triều
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm – Phanxicô
Thánh Vinh Sơn Phaolô – Phạm Liên Hùng
Thầy Anrê Phú Yên – Phương Anh
Theo Chúa Kitô – Mi Trầm
Theo gót Gioan Tiền Hô – Phương Anh
Theo Gioan Tiền hô – Phương Anh
Theo gương Gioan Tiền Hô – Thái Nguyên
Theo gương Thánh nhân – Hồng Việt
Theo gương Thánh Vinh Sơn Phaolô – Nguyên Nhung
Thiên thần bản mệnh – Phanxicô
Thương người nghèo (Thánh Martinô) – Nguyễn Quang Huy

Tr.

*
Trái tim và thanh gươm – Phanxicô
Trăm chi họ tiến lên – Viết Chung
Trên Thiên tòa – Bạch Vân
Tri ân Đức Cha Thể – Viết Chung
Tri ân Thiên Thần Bản Mệnh – Nguyên Kha
Trọn đời con yêu Chúa (Thánh Martinô) – Nguyễn Quang Huy
Trọn đời vững niềm tin (Thánh Martin) – Nguyễn Quang Huy
Trong âm thầm – Viết Chung

V.

*
Vang ca lên (Thánh Phanxi cô) – Hoài Đức & Lữ Giang
Về bên Thánh Giuse – Bạch Vân
Vì Chúa Kitô – Viết Chung
Vì một niềm tin – Mi Trầm
Vị Tông đồ nhiệt thành – Linh Trang
Vinh phúc Các Thánh – Giang Ân
Vinh quang các Thánh Tử đạo Việt Nam – Ân Duy

X.

*
Xê-ci-li-a Suối nhạc máu hồng – Minh Chiết
Xin cho trái tim con – Ân Duy
Xin lỗi Thiên Thần Bản Mệnh – Trầm Thiên Thu
Xin mở cho con – Xuân Thảo
Xin Thánh Cả Giuse – Mi Trầm

_________________________________

Thánh ca theo Chủ đề

*Đức Mẹ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm vững bền bên Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
*
A.
*
Ai người có hiếu – Thái Nguyên
Alleluia – Nam Sơn
Alleluia lễ Đức Mẹ lên Trời – Ninh Doãn Hùng
Angelus – Ba Anh
Ánh mắt Mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh Sao Mai – Anh Kha
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ave Maria – Khuyết danh
Ave Maria – Franz Schubert
Ave Maria – Franz Schubert & Hạt Cát
Ave Maria – Hải Nguyễn    Tiếp tục đọc