Các nẻo đường đời – Võ Tá Hân & Bảo Nguyên

Các nẻo đường đời – Võ Tá Hân & Bảo Nguyên

Nghe nhạc

Tôi là một kẻ tài hèn sức kém
Học chẳng nên cầy cuốc lại không hay
Cuộc thăng trầm bấm tay khôn sức đếm
Đời đảo điên chẳng rượu thế mà say

Tiếp tục đọc