Đêm nay trung thu – Vũ Đức Hiệp.

Thể hiện: Diệu Hiền.

Đêm nay trung thu gió lao xao vi vu. Có chú cuội già ngồi bên cạnh gốc đa. Chị Hằng Nga ơi nào mau xuống đây chơi. Cùng hát cùng cười cho tuổi thơ thêm tươi. Tiếp tục đọc

Bé quét nhà – Hà Đức Hậu

Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm
Bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ
Chổi to, chổi to bà quét sân kho
Ấy còn chổi nhỏ, bà để dành bé chăm lo quét nhà

Nốt nhạc
Be quet nha – Ha Duc Hau

Tiếp tục đọc

Thằng Cuội – Lê Thương

1.
Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ
Lặng yên ta nói Cuội nghe
“Ở cung trăng mãi làm chi”
Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ

Tiếp tục đọc