Thiên Chúa Ba Ngôi -Quý Báu

nhạc & lời: Lm. Quý Báu

Đk.
Ôi thật huyền siêu một Thiên Chúa Ba Ngôi
Ba Ngôi một Chúa cực cao sâu nhiệm mầu
Trí tuệ phàm nhân thật không sao hiểu thấu
Đoàn con chân thành khấu đầu phủ phục kính tin

Sấp mình thờ lạy đội ơn Chúa Ba Ngôi
Uy linh toàn năng tạo tác nên đất trời
Cứu độ trần gian và canh tân thế giới
Đoàn con muôn đời ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi

Tiếp tục đọc

Cầu xin Chúa Thánh Thần – Thánh ca vào đời

nhạc & lời: T.N Phan & Phương Linh

1.
Cầu xin Chúa Thánh Thần
Người thương thăm viếng hồn con
Đem xuống cho con hồng ân chan chứa
Trau dồi cho đáng ngôi Thánh Đường
Đk.
Nguyện xin Chúa Ngôi Ba
Đoái nghe lời con thiết tha
Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm
Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng

Tiếp tục đọc