Chúa Kitô Vua – Năm C (Tv. 121) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Vui thay khi thiên hạ bảo tôi: Chúng ta lên đền thờ Chúa. Giờ đây Giê-ru-sa-lem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.

Đáp. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Vua Dân Do Thái (Ga. 18) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 34B Thường Niên.
*
Ông có phải là vua dân Do Thái không? Ngài tự ý nói hay người khác đã nói với Ngài về tôi? Vậy ông là vua sao? Chính ngài nói rằng tôi là vua.

1. Tôi đã sinh ra, đã đến thế gian này nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật, ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa mặc thiên oai (Tv 92) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)

Thể hiện: Thánh Ca Muôn Đời
*
ĐK. Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *- Đỗ Vy Hạ.

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Chúa hiển trị và đầy vẻ uy linh.

1. Chúa hiển trị, đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Tiếp tục đọc

Vua muôn vua (Ga. 18) *– Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Sơn Túi Đỏ.
*
ĐK. Nào hỡi nhân trần, chư dân muôn nước từ khắp mọi nơi, hiệp lòng hướng tới hỉ hoan chúc vinh Vua Trời. Ngài là Vua muôn Vua! Ngài là Chúa các Chúa, thật giàu lòng yêu thương, vì mọi người muôn phương.
Nào hỡi nhân trần, tuy riêng ngôn ngữ từ khắp mọi nơi, hiệp lời hát kinh ngợi ca với muôn tâm tình. Ngợi mừng Vua uy linh! Ngợi mừng Chúa thống lĩnh, mà khiêm nhu công bình (chịu chết cứu chúng sinh).
Tiếp tục đọc

Chúa là Vua. (Tv. 92) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Ca đoàn Gx. Ngọc Liễn – Gp. Vinh.
*
1. Ngàn lời tung hô mừng Chúa là Vua cai trị mọi đời. Ngài mặc oai phong và thắt long đai uy dũng quyền oai.

ĐK. Ngợi mừng Chúa (Chính Chúa là Vua) trên hết các vua. Long bào Ngài (mặc toàn thiên oai) tới thiên thu vạn đại. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 34 Thường Niên (Kh. 5) *- Trần Minh.

Lễ Chúa Giêsu Kitô – Vua Vũ Trụ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
1. Muôn muôn đời con ca vang lời ca tôn vinh, Vùa Giê-su xuống thế sống phận người, Vua Giê-su chuốc lấy tội đời, Vua Giê-su chiến thắng tử thần, Vua Giê-su, Vua Tình Yêu.

ĐK. Con Chiên bị sát tế nay xứng đáng lãnh nhận triều thiên. Uy linh, thần trí, với vương quyền, dũng lực, danh dự và vinh quang.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *- Hồng Ngự.

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
*
Đáp. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong áo đức vua. Chúa là Vua muôn loài, Người lấy dũng lực làm cân đai.
Tiếp tục đọc

Chúa là Vua (Tv. 92) *– La Thập Tự.

Chúa Nhật 34B Thường Niên.
*
Đáp. Chúa làm Vua, Ngài mặc lấy thiên oai. Chúa vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai.

1. Ngài giữ vững địa cầu nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu Ngài thiết lập, đời đời vẫn có Chúa ngự.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Xuân Thảo.

Lễ Chúa Kitô Vua.

ĐK. Chúa là Đức Thánh Quân hiển trị. Người mặc lấy oai phong như mặc cẩm bào.

1. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. Người lấy dũng lực làm cân đai, lấy dũng lực làm cân đai của Chúa.
Tiếp tục đọc

Vua hiển trị (Tv. 92) *- Tường Ân.

Chúa Kitô Vua.
*
ĐK. Chúa làm Vua, Người luôn hiển trị. Áo cẩm bào ngời sáng oai phong.

1. Chúa chính là Vua, hào quang sáng chói. Oai phong quyền uy, khoác long cổn đai cân.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
Tiếp tục đọc

Lễ Kitô Vua B (Tv. 92) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Chúa là Đức Vua hiển trị, Ngài khoác uy phong như cẩm bào, lấy dũng lực làm cân đai.

Đáp. Chúa hiển trị, Ngài mặc uy phong như cẩm bào. Tiếp tục đọc

Vua Tình Yêu *– Têrêsa.

Chúa Kitô Vua – Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 28.10.2015

Thể hiện: Tốp ca Hương Nhạc Ân Tình (Tải về)
*
ĐK. Tung hô Đức Ki-tô là Vua muôn Vua, xưng tụng Ngài là Chúa Tể thời gian, Vua muôn dân trong khắp cả vũ hoàn, Ngài làm Vua tâm hồn người tin Chúa. Tung hô Đức Ki-tô là Vua tình yêu, một tình yêu không bờ không bến, một tình yêu không bao giờ đổi thay, tình yêu Ngài tuôn tràn khắp đó đây. Tiếp tục đọc

Con chiên đã bị giết – Xuân Thảo.

Nhập Lễ – Lễ Đức Kitô Vua Vũ Trụ.
*
Con chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận: thần tính uy quyền, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang. Kính dâng Người, dâng Người vinh dự quyền năng, dâng Người vinh dự quyền năng đến muôn thuở muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Trương Thế Bạch.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.

Thể hiện: Trương Thế Bạch
*
ĐK. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc Thiên oai.

1. Ngài làm Chúa tể địa cầu, Chúa khoác trên mình thiên oai. Này Chúa đã vận uy quyền của Chúa thể, Ngài đã buộc thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Chúa Kitô Vua – Năm C (Tv. 121) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lòng tôi mừng vui khi người ta nói với tôi: Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa chúng ta.

1. Lòng tôi vui sướng khi họ nói với tôi. Lòng tôi hân hoan khi họ bảo tôi: “Nào ta tiến vào nhà Chúa ta, nào ta bước vào Đền Thánh đi!” Này Gia-liêm hỡi, giờ chân tôi đứng ngay bên cửa thành.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Thiên Lý.

Lễ Chúa Kitô Vua – Năm B.
*
Đáp: Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

1. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Lễ Kitô Vua C (Tv. 121) – Xuân Thảo.

ĐK. Ta vui mừng trẩy lên, trẩy lên, trẩy lên đền thánh Chúa, ôi xiết bao xiết bao vui mừng.

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi cửa nội thành, ta đã dừng chân.” Tiếp tục đọc