Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Chịu khinh ghét nhuốc nhơ, thực ra cũng bởi Ngài. Bị người thân chê chối, bị đoạn nghĩa anh em. Nhà Chúa lo nhiệt tâm mà thân con hứng tủi nhục.

ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời con nguyện vì ân nghĩa cao dầy. 

2. Lời kêu khấn Chúa ơi, vì ân nghĩa cao dầy. Vì Ngài luôn trung tín, thẩm nhận đoái thi ân. Vì trắc ẩn từ bi, Ngài thương trông đến nhậm lời.

3. Bạn khiêm ái ngước trông mà vui sướng reo mừng. Người tìm tôn nhan Chúa lòng rộn rã hân hoan. Trời đất nhảy mừng lên, đại dương mau tán tụng Ngài. 

Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm.
Chúa nói: Thánh Thần chân lý sẽ làm chứng về Thầy, và cả các con cũng sẽ làm chứng về Thầy. 

Click to access 4eiII-ypsh.pdf

____________________________

Ca khúc Lm. Kim Long.

Thánh Vịnh 68.
.
Chúa Nhật 12A
Thường Niên.
.


Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nhận lời con khấn nguyện theo lượng từ bi của Ngài.

1. Chịu khinh ghét, nhuốc nhơ, nhục nhằn cũng bởi vì Chúa. Bị người thân trách chê, dứt đi nghĩa tình anh em. Việc nhà Cha gắng công, nên giờ mỏi mòn đơn chiếc. Biết bao nhiêu điều tủi nhục thiên hạ đổ xuống thân con.
Tiếp tục đọc

Xin đáp lại lời con (Tv. 68) *– Bùi Ninh.

Thể hiện: Thanh Hoài
*
1. Con chịu nhục chịu khinh cũng vì chính Chúa mà thôi. Bao người thân chê chối coi con như khách lạ rồi. Do nhiệt tâm việc nhà Chúa, nên con lãnh phần thiệt thua. Bao lời khinh nhục mạ Chúa, thân con hứng chịu còn đâu.

ĐK. Xin đáp lại lời con theo lượng từ bi của Chúa. Xin đáp lại lời con theo lượng từ bi của Ngài.

Tiếp tục đọc