Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin đáp lại con, vì ơn cả nghĩa đầy.

1. Âu cũng vì Ngài, con bị người đời phỉ nhục, con chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày con. Anh em con kể con người dâng nước lã, hàng máu mủ con xem như khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm nhà Chúa, con phải thiệt thân. Lời thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi.

1. Sở dĩ vì Chúa mà con chịu nhục và thẹn thò làm nhơ nhuốc mặt con. Con bị những người anh em coi như khách lạ, bị những người cùng con một mẹ xem như ngoại lai. Sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mòn mỏi, điều tủi nhục người ta nhục mạ Chúa đổ trên mình con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi Người.

1. Âu cũng vì danh Chúa mà con phải chịu nhục, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em trong nhà thì xem con như người xa lạ. Còn người thân thích thì nhìn con như kẻ ngoại lai. Vì sự nhiệt tâm lo việc nhà Chúa khiến con mỏi mòn, mà điều tủi nhục người ta lăng mạ, Chúa lại đổ xuống trên mình con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin đoái nhận lời con vì ơn cả nghĩa dày.

1. Vì Ngài mà con chịu nhơ nhuốc, chịu phỉ báng bao người ghét khinh chê. Người thân thuộc kể như kẻ xa lạ, và anh em xem là khách chẳng biết. Vì nhiệt tâm lo lắng việc của nhà Chúa, con thiệt thân bao nhiêu lời thóa mạ con chịu với Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Vì Chúa con chịu nhục thân, bị anh em đoạn nghĩa chia tình, bị thân nhân khinh ghét riêng mình. Sự nhiệt tâm Nhà Chúa, khiến con mỏi mòn thổn thức. Điều làm tủi nhục Ngài lại đổ lên trên mình con.

ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời con khẩn cầu vì lòng từ bi nhân hậu, xin mau cứu thoát cuộc đời bể dâu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Chịu khinh ghét nhuốc nhơ, thực ra cũng bởi Ngài. Bị người thân chê chối, bị đoạn nghĩa anh em. Nhà Chúa lo nhiệt tâm mà thân con hứng tủi nhục.

ĐK: Lạy Chúa, xin nhậm lời con nguyện vì ân nghĩa cao dầy. 

2. Lời kêu khấn Chúa ơi, vì ân nghĩa cao dầy. Vì Ngài luôn trung tín, thẩm nhận đoái thi ân. Vì trắc ẩn từ bi, Ngài thương trông đến nhậm lời.

3. Bạn khiêm ái ngước trông mà vui sướng reo mừng. Người tìm tôn nhan Chúa lòng rộn rã hân hoan. Trời đất nhảy mừng lên, đại dương mau tán tụng Ngài. 

Alleluia/Câu Xướng trước Phúc Âm.
Chúa nói: Thánh Thần chân lý sẽ làm chứng về Thầy, và cả các con cũng sẽ làm chứng về Thầy. 

PDF. –> Chúa Nhật 12A Thường Niên  (Tv. 68)

____________________________

Ca khúc Lm. Kim Long.

Chúa Nhật 12A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 68.
.


Chúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nhận lời con khấn nguyện theo lượng từ bi của Ngài.

1. Chịu khinh ghét, nhuốc nhơ, nhục nhằn cũng bởi vì Chúa. Bị người thân trách chê, dứt đi nghĩa tình anh em. Việc nhà Cha gắng công, nên giờ mỏi mòn đơn chiếc. Biết bao nhiêu điều tủi nhục thiên hạ đổ xuống thân con.
Tiếp tục đọc

Xin đáp lại lời con (Tv. 68) – Bùi Ninh.

Thể hiện: Thanh Hoài
*
1. Con chịu nhục chịu khinh cũng vì chính Chúa mà thôi. Bao người thân chê chối coi con như khách lạ rồi. Do nhiệt tâm việc nhà Chúa, nên con lãnh phần thiệt thua. Bao lời khinh nhục mạ Chúa, thân con hứng chịu còn đâu.

ĐK. Xin đáp lại lời con theo lượng từ bi của Chúa. Xin đáp lại lời con theo lượng từ bi của Ngài.

Tiếp tục đọc