Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
Thể hiện: Cô giáo Hồng.
*
ĐK: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng.

1. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu và khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con khẩn cầu, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.

1. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu khoan hồng, Chúa giàu tình thương với mọi kẻ khấn xin. Lạy Chúa, lắng nghe nghe lời con khẩn cầu, lưu tâm để ý, đến tiếng con nài van.
Tiếp tục đọc

Chúa Thật Nhân Hậu (Tv. 85) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 16A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Chúa thật nhân hậu và giàu lòng khoan dung. Giàu lượng từ bi với ai kêu cầu Chúa. Nguyện Ngài gia ân lắng nghe con cầu khấn. Lời con van nài xin Chúa lại lưu tâm.

ĐK. Chúa ơi Ngài thật khoan dung và rất nhân hậu. Xin Ngài thương lắng tai nghe lời con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Thiên Chúa luôn từ bi hải hà, giàu yêu thương cho người khấn ước. Xin Chúa niệm tình lặng nghe tiếng lòng này khấn xin. Bao tiếng hồn con khấn cầu, nguyện lưu tâm Chúa ơi.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và luôn khoan hồng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa! Đấng nhân hậu và hay xót thương, đây lòng con cất tiếng khẩn cầu. Xin tình yêu của Chúa thẳm sâu, cho đẹp mầu ơn phúc bền lâu.

1. Lạy Chúa! Tình Chúa như sông sâu biển rộng, lòng Chúa luôn bao dung khoan hồng. Giàu tình thương cho những kẻ đợi trông, ngàn hồng ân cho những kẻ cầu mong.
Tiếp tục đọc