Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.

1. Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, Chúa chậm giận với giàu tình thương, Ngài nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với hết muôn loài dựng nên.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê.

1. Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi, đầy kiên nhẫn và lòng thương xót. Chúa tốt lành với tất cả mọi người và yêu thương mọi kỳ công Ngài tác tạo.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Thật Chúa nhân hậu và hay xót thương, không mau giận nhưng sẵn ân tình. Chúa nhân hậu với hết mọi người, tỏ lòng khoan dung với muôn loài Ngài đã dựng nên.

ĐK. Lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban, là chúng con thỏa thuê muôn vàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa ! Khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, không mau giận và giàu tình thương. Ngài nhân ái với hết muôn người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa, khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật thoả thuê muôn vàn.

1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân phúc. Chúa từ tâm với hết mọi loài, và từ ái với mọi sinh linh. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.

1. Người là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, khi Ngài ban phát, thi ân, là bao sinh vật dương thế luôn no đầy.

1. Tình Chúa vô bờ, cõi lòng nhân ái, từ bi. Chẳng hay bất bình nhưng đầy ơn phúc tràn tuôn. Yêu thương bảo bọc hết thế nhân, khoan dung độ lượng với chúng sinh.
Tiếp tục đọc