Nguyện thương (Tv. 50) – La Thập Tự.

Thứ Tư Lễ Tro & Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
*
1. Lạy Chúa, nguyện thương xót tôi theo lòng nhân hậu, và xóa tội tôi theo lòng nhân thứ. Xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và muôn vết nhơ.

ĐK. Lạy Chúa, xin thương xót vì chúng con xúc phạm đến Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa đã chúc phúc cho dân của Người vui sống an bình.

1. Hãy dâng Chúa, hỡi chư thánh chư thần. Hãy dâng lên Ngài quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng Danh Người. Và hãy thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Tiếp tục đọc

Tuôn Đổ Phúc Lành (Tv. 28) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1A Thường Niên.
*
ĐK. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân được bình an.

1. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần chư thánh. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người. Thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.
Tiếp tục đọc

Hân Hoan Ngợi Mừng (Tv. 28) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 1A.B.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Hân hoan ta lên tiếng ngợi mừng Đấng Cứu Tinh. Muôn dân Người chúc phúc trọn đời sống an bình.

1. Hãy tiến dâng Người ngàn vinh quang uy lực. Hãy đến tôn thờ Người tuyệt vời thánh đức.
Tiếp tục đọc

Nầy Muôn Dân (Tv. 28) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 1A.B.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Nầy muôn dân, phúc lành Chúa tuôn tràn, Người cho sống bình an.

1. Vinh quang quyền uy nào ca tụng luôn mãi. Hãy đến tôn thờ Chúa thánh thiện và uy nghi.
Tiếp tục đọc

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Hồng Ngự.

ĐK. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

1. Hãy dâng Chúa hỡi các chư thần chư thánh. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh của Người, thờ lạy Chúa là Chúa uy nghiêm, thờ lạy Người sủng ái thánh thiện của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Kim Long.

Chúa Nhật 1A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tiến Chúa hỡi chư thần chư thánh, hãy tiến Chúa dũng lực và quang vinh. Tiến Chúa quang vinh xứng Danh Ngài, thờ lạy Chúa thánh thiện quyền linh.

ĐK. Chúa đã giáng phúc bình an cho dân Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thanh bình.

1. Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang, xứng với danh Người. Hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A.B.C Thường Niên (Tv. 28) – Đỗ Vy Hạ.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa đã chúc phúc cho dân Người trong bình an.

1. Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) – Thái Nguyên.

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh.
*
1. Nào người con cái Chúa hãy dâng kính Người, dâng kính Người quyền năng vinh quang xứng với cao danh thánh Người. Hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong canh thái bình. Tiếp tục đọc