Nầy Muôn Dân (Tv. 28) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 1A.B.C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Nầy muôn dân, phúc lành Chúa tuôn tràn, Người cho sống bình an.

1. Vinh quang quyền uy nào ca tụng luôn mãi. Hãy đến tôn thờ Chúa thánh thiện và uy nghi.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (Tv. 28) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thanh bình.

1. Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang, xứng với danh Người. Hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A.B.C Thường Niên (Tv. 28) – Đỗ Vy Hạ.

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa đã chúc phúc cho dân Người trong bình an.

1. Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28) – Thái Nguyên.

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh.
*
1. Nào người con cái Chúa hãy dâng kính Người, dâng kính Người quyền năng vinh quang xứng với cao danh thánh Người. Hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

ĐK. Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong canh thái bình. Tiếp tục đọc

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm B (Is. 12) *- Hồng Ngự.

Đáp. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

1. Đây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi, Chúa sức mạnh của tôi, là Đấng tôi ca ngợi, tôi tin tưởng và không còn sợ hãi. Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.
Tiếp tục đọc