Xin Cảm Tạ 1 (Tv. 137) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 21A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Lạy Chúa con xin hết lòng cảm tạ. Vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa. Xin hướng về thánh đài bái phục kính thờ Ngài.

ĐK. Chúa ơi tới muôn muôn đời, Chúa hằng thương không ngơi. Kỳ công tay Ngài sáng tạo xin đừng trao dở dang.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Ngài giữa muôn thần thánh Ngài. Hướng về đền thánh con phủ phục kính thờ.

ĐK. Lạy Chúa, ngàn đời Chúa trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang trong việc tay Chúa làm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện xin đừng bỏ dở dang.

1. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa. Hướng về đền thánh con sấp mình kính thờ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Con xin hết lòng cảm tạ Chúa, vì Ngài đã nghe tiếng con kêu. Đàn ca kính Chúa giữa chư vị thiên thần, hướng về Đền Thánh con phủ phục kính thờ.

ĐK: Muôn ngàn đời Chúa vẫn í trọn tình thương, xin đừng bỏ dở dang công trình tay Chúa làm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) *– Kim Loan.

*
Đáp: Lạy Chúa, lòng nhân hậu của Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

1. Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca, đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn muôn đời. Lạy Chúa, xin đừng bỏ dở dang công cuộc tay Chúa làm.

1. Nguyện dâng Chúa Trời nhạc khúc chân thành tri ân. Vì Chúa đoái nhận và lắng nghe con cầu khấn. Hòa lời tụng ca trước mặt thiên thần, nhịp đàn hòa vang ca mừng Chúa Trời, quỳ lạy bên Thánh Cung Ngài luôn.
Tiếp tục đọc