Tuyên xưng Đức Kitô * – Thái Nguyên.

Thánh Ca Tin Mừng (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô: Con Cha trên trời hằng sống thiên thu. Con tuyên xưng Ngài là Đức Ki-tô. Đấng cứu độ nhân loại khỏi kiếp hư vô.

1. Từ trong tăm tối Chúa đã cứu con Chúa ơi! Ngài là Vị Cứu Tinh nhân loại đợi trông thao thức. Cho con vững lòng thành kính tin cậy trông ở Chúa giữa đời nổi trôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) *– Kim Loan.

*
Đáp: Lạy Chúa, lòng nhân hậu của Chúa tồn tại muôn đời. Xin đừng bỏ rơi công cuộc tay Chúa.

1. Con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca, đàn ca mừng Chúa. Con sấp mình thờ lạy bên thánh điện của Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, lòng nhân hậu Chúa tồn tại muôn muôn đời. Lạy Chúa, xin đừng bỏ dở dang công cuộc tay Chúa làm.

1. Nguyện dâng Chúa Trời nhạc khúc chân thành tri ân. Vì Chúa đoái nhận và lắng nghe con cầu khấn. Hòa lời tụng ca trước mặt thiên thần, nhịp đàn hòa vang ca mừng Chúa Trời, quỳ lạy bên Thánh Cung Ngài luôn.
Tiếp tục đọc