Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) *– Hoàng Viết Hùng.

*
Hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa chẳng khi ngơi, miệng tôi liên lỉ ca ngợi. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo nghe và vui lên.

2. Thiên Chúa để mắt nhìn hiền nhân, và nghe lời kẻ kêu cầu. Kẻ ác Người ra tay diệt, tẩy sạch chúng khỏi mặt đất. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúng con đã tin (Ga. 6: 63-68) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 21B Thường Niên.
*
Chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

1. Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?

2. Thầy mới chính là đường đem lại hạnh phúc tuyệt vời, gần Thầy sự sống viên mãn cứu rỗi con. Tiếp tục đọc

Chúa tốt lành (3) (Tv. 33) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 21B Thường Niên.
*
ĐK. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

1. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi, linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên. Tiếp tục đọc

Nếu bỏ Ngài (Ga. 6: 60-69) *– Bùi Ninh.

Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
Chúa Nhật 21B Thường Niên.


Thể hiện: Đình Quynh.
*
1. Lời Ngài nói với nhân gian hứa ban nguồn thần lương dưỡng hồn. Mà phàm nhân tâm tăm tối nên chối bước đi theo Ngài thôi. Lời Ngài nói với môn sinh tâm tình dành riêng người thân tín. “Đường Thầy đi đầy nguy khó các con giờ cũng muốn bỏ sao?”

ĐK. Trên dương gian ngày mai nếu bỏ Ngài con biết đi theo ai. Vì chính Ngài mới phán những lời hằng sống cho đời con. Dẫu nhân gian vô tình con xin vẫn một lòng luôn tin kính. Trọn tâm tư tôn nhận Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)


Thể hiện: Kim Khánh.
*
1.Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

ĐK. Các bạn hãy nếm và xem cho biết Chúa thiện hảo thay, phúc cho ai tìm nương tựa Người. Tiếp tục đọc

Con biết theo ai (Ga. 6: 60-69) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 21B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thúy Huyền (Tải về)
*
1. Bỏ Ngài con biết theo ai? Đường đời trôi nổi tương lai con về đâu? Một mình con giữa biển sâu, một trời giông tố mưa ngâu mịt mùng. Bỏ Ngài con biết theo ai? Chông gai muôn lối đời con lạc loài.

ĐK. Bỏ Ngài con biết đến với ai?. Vì Ngài có những lời ban sự sống. Bỏ Ngài con biết trông vào ai? Vì chỉ có Ngài thật là Đấng Thiên Sai. Tiếp tục đọc

Thiện hảo nhường bao (Tv. 33) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 21B Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 28.02.08)
*
ĐK. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen danh Người. Trong Chúa linh hồn tôi được luôn hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Tiếp tục đọc

Hãy nếm thử (4) (Tv. 33) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 21B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)


Thể hiện: Sơn Túi Đỏ
*
1. Tôi sẽ không ngừng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Câu hát mừng Người chẳng hề ngớt ở trên môi. Linh hồn tôi ơi hãy luôn hãnh diện về Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

ĐK. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiện hảo nhường bao. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
Đáp: Hãy nếm thử mà coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao. 

1. Tôi luôn luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi.  Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành, Chúa tốt lành dường bao. 

1. Tôi sẽ không ngừng tụng ca Danh Chúa. Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hãnh diện mừng vui trong Người. Xin các bạn nghèo nghe tôi mà vui lên. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 33-D * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 21B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Các bạn hãy nếm thử mà coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn hát khen ngợi Ngài. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy vui mừng. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tôi luôn luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.

Đáp: Hãy nếm thử mà coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao. Tiếp tục đọc