Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa! Do lòng nhân hậu, Ngài đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Người hiền đức vui mừng đứng trước Thiên Nhan, cõi lòng sung sướng. Được chiêm ngắm Nhan Ngài tâm tư hoan lạc, hạnh phúc nào hơn? Hãy ca hát lên mừng Chúa rất uy quyền, danh Ngài vinh sáng. Hãy tân trang con đường cho Vua ngự giá rầy đến viếng thăm.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa từ bi (Tv. 67) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

1. Những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng hát mừng Thiên Chúa đàn ca kính danh Người.
Tiếp tục đọc

Vì yêu thương (Tv. 67) – Viết Chung.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Vì yêu thương Chúa từng dọn sẵn nơi an trú cho kẻ khốn cùng.

1. Hết thảy người công chính nhảy múa mừng vui. Trước mặt Chúa Trời niềm hoan lạc chẳng hề vơi. Hãy đàn ca mừng Đức Chúa bài ca kính Danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Ôi Thiên Chúa, do lòng Chúa nhân từ Chúa đã chuẩn bị chỗ đinh cư cho kẻ cơ bần.

1. Người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan. Trước nhan Thiên Chúa họ vui ca mừng. Hãy hát mừng Người, hãy đàn ca kính Chúa. Hãy sửa đường lối cho Đấng ngự qua hoang địa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, Chúa nhân hậu với kẻ khó nghèo.

1. Hãy mừng vui hỡi những người chính trực mà múa hát nhảy mừng trước thánh nhan. Đàn ca lên hát mừng kính Thánh Danh, hãy dọn đường cho Đấng từ cõi mây xuất hiện. Tiếp tục đọc

Chúa đã chuẩn bị (Tv. 67) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Hết thảy người công chính hãy nhảy múa hát mừng, trước mặt Đức Chúa Trời niềm hoan hỉ dâng trào. Hãy lên tiếng hát mừng hỡi toàn dân vạn quốc, đàn ca kính Danh Người là Thiên Chúa đến muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ trong lòng hỉ hoan, ở trước nhan Ngài hết thảy họ được vui sướng. Hát mừng Thiên Chúa và hãy ca ngợi Danh Ngài, sửa những lối đường để Đấng ngự giá đi qua.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Thiên Lý.

ĐK. Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ và hỉ hoan. Trước nhan Chúa đây họ nhảy mừng trong sướng vui. Hãy hát mừng Chúa, hát mừng, hãy nhịp đàn ca Danh Người, sửa sang đường lối hoang địa để chào đón Người ngự giá.
Tiếp tục đọc

Lòng Chúa nhân từ (Tv. 67) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa do lòng Chúa nhân từ, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước Thiên Nhan Ngài họ vui sướng reo ca mừng. Hãy đàn ca dâng lên Ngài ngàn câu kính chúc, hãy sửa lối đường cho Đấng ngự qua hoang địa.
Tiếp tục đọc

Chúa chuẩn bị (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa! Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người công chính hãy nhảy múa trước mặt Người đi, vào trong thánh điện con tim dâng trào vui sướng. Đàn ca kính Chúa Đấng đã tác sinh trần hoàn, ca tụng Người đi Người là Đức Chúa quyền năng.
Tiếp tục đọc

Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67) – Tường Ân.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi lạy Chúa, do lòng nhân hậu của Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư. Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ khó nghèo.

1. Người công chính mừng vui lên trong Chúa, ở bên trước thánh nhan Ngài tán dương Ngài. Hãy ngợi mừng bằng tiếng ca, hãy dọn đường mở lối ra, làm ngay thẳng để Đấng thăng giá đằng vân. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan. Trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa. Hãy đàn ca danh Ngài. Hãy sửa sang đường lối cho Đấng ngự giá qua hoang địa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin ban cho kẻ khó nghèo có chỗ nương thân.

1. Người công chính nhảy mừng trước nhan Chúa, niềm hân hoan mừng vui trước mặt Ngài. Hãy hát mừng, đàn kính mừng danh Chúa. Kính danh Người danh Chúa là Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa, họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Đấng ngự giá qua hoang địa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1 Người công chính vui sướng hỉ hoan ở trước ngai Thần Nhan Thiên Chúa. Cùng hân hoan ta hát ca Danh Ngài, dọn đường Chúa ngự giá qua hoang địa.

ĐK. Ôi Thiên Chúa nhân hậu dường bao. Tình yêu thương chan chứa như trời cao. Niềm hân hoan cho những ai sầu đau. Ôi Thiên Chúa nguồn suối ân dạt dào.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hãy sướng vui, nào người chính trực, cùng múa hát ở trước thánh nhan. Đàn ca mừng Thiên Chúa, hãy dọn đường Đấng cỡi mây xuất hiện.

Đáp. Lạy Thiên Chúa, Chúa nhân hậu đối với kẻ khó nghèo. Tiếp tục đọc

Nào hãy vui mừng (Tv. 67) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Nào hãy vui mừng hỡi người lòng ngay không oán. Và hãy hân hoan nhảy múa ở trước thiên nhan. Hãy mau đàn ca kính mừng danh thánh Chúa ta. Dọn đường cho Ngài thăng giá xuất hiện trời xa.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa tấm lòng Ngài luôn mãi từ nhân, dọn chỗ ẩn thân cho những người sống kiếp cơ bần.
Tiếp tục đọc