Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Thân lạy Chúa Ngài là chỗ chúng tôi dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan tựa như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về gốc, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về đất, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa là chốn dung thân (Tv. 89) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Thân lạy Chúa! Ngài là chốn con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Chúa khiến phàm nhân hôm nay trở về cát bụi, và Ngài đã phán: Hỡi thế trần hãy trở về bụi đất. Ngàn năm Chúa kể là gì khác nào một trống canh thôi, tựa ngày hôm qua đã xa rồi níu kéo được chi cuộc đời.
Tiếp tục đọc

Nơi con ẩn náu (Tv. 89) – Tường Ân.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi thân lạy Chúa trải qua muôn ngàn thế hệ, Chúa là nơi con ẩn náu và là chốn con tựa nương.

1. Chúa sai khiến phàm nhân quay về với bụi tro. Chúa tuyên phán: Nào hãy trở về hỡi con người trần thế. Ngàn năm dẫu qua đi, Chúa kể là chi. Tưởng rằng mới hôm qua, khác nào một trống canh giờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Tv. 89) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con ẩn mình.

1 Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán: “Người trần trở về cát đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đó đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!

2. Chúa cuốn đi, thì chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ ngoài đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn sắc sớm ngày, mạnh lung linh gió vờn qua đi đâu còn, đến chiều ủ rũ héo phai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như một ngày đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất thôi: “Hãy trở về gốc hỡi người”.

ĐK. Thân lạy Chúa Ngài là chỗ dung thân muôn đời. Ngài là ánh sáng soi rạng ngời, từ đời này cho tới đời kia.
Tiếp tục đọc

Nơi nương thân (Tv. 89) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Này thế nhân ơi đây nghe lời Ta sau khi cuộc đời, trở về cùng bụi đất sương rơi. Nơi Thiên nhan Ngài dù là ngàn năm như ngày chóng tan, tựa một đêm mau tàn mà thôi.

ĐK. Con tin Ngài ơi là nơi con nương thân ẩn náu, của bao thế hệ từ ngàn xưa mãi luôn mai sau.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chốn chúng con nương thân, từ đời nọ qua tới đời kia.

1. Ôi một ngàn năm, với Chúa, tựa một đêm qua. Như là một thoáng vụt chốc năm canh qua mau. Chúa truyền phàm nhân trở về cùng với tro bụi. Chính Ngài đã phán: “Trở về với gốc của mình!”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về: Trở về cùng bụi cát mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng.

Đáp. Lạy Chúa qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi ẩn náu của chúng con.
Tiếp tục đọc