Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Vườn nho của Chúa chính là nhà Is-ra-el.

1. Này gốc nho Ngài bứng đưa về từ đất Ai Cập. Chúa đuổi hết mọi dân để mà trồng lên Ngài cho nhánh mọc vươn xa. Vươn tới đại dương chốn xa vời những chồi non cho mọc đến tận sông dài. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) *– Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Nhà Ít-ra-en là vườn nho của Thiên Chúa. Vườn nho của Thiên Chúa là nhà Ít-ra-en.

1. Gốc nho này Chúa bứng từ Ai-cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng. Nhánh vươn dài tới phía Đại dương, chồi mọc xa đến tận miền sông Cả.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Này cụm nho Ngài bứng khi xưa tận bên Ai-cập xa xôi đuổi bao dân tộc, dọn đất cấy nơi đây. Và khiến cành lá vươn dài xa mãi cho tới đại dương. Đâm thêm chồi ra tới sông dài và xanh tốt bóng rợp khắp nơi.

Đáp. Vườn nho của Chúa chính là nhà Ít-ra-en. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Từ Ai-cập Chúa đã mang về gốc nho. Ngài đuổi chư dân để mang ươm trồng lấy nó. Nó vươn mình ra cho tới nơi biển cả. Vươn chồi non ra cho tới chỗ đại giang.

ĐK. Vườn nho của Chúa chính là nhà Is-ra-el, dâng riêng của Thiên Chúa.
Tiếp tục đọc