Con phải làm chi (Mc. 10) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
ĐK. Trong thăng trầm cuộc đời con phải làm chi Chúa ơi? Trong mênh mang dòng đời con phải làm chi Chúa ơi? Con hôm nay phải làm những chi? Con hôm mai phải làm những gì, để được sống mãi sống mãi muôn đời?

1. Con ơi nên nghe lời luôn sống đời yêu thương bác ái. Không oán thù hại ai chớ bao giờ gian tham tình ái. Hãy thảo kính mẹ cha sâu xa, hãy sống đời ngay chính thật thà.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ con để tới bao giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa buồn (Mc. 10) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Diệu Hiền (Tải về)
*
1. Chúa Giê-su buồn vì người tư chối quay gót ngoảnh mặt đi. Người kia cũng buồn vì sự rạn nứt nơi chính tâm hồn anh. Vì là gặp Chúa từ những ước mơ háo hức bên ngoài, nhưng không gặp Ngài từ chính trái tim mình, nên chỉ thêm u hoài rồi bước đi lạc loài.

ĐK. Từng ngày theo Chúa cuộc đời con vẫn có những giằng co, muốn cho đi nhưng giữ lại điều gì, muốn dâng trao nhưng cũng muốn thu vào. Con đi theo Ngài là chấp nhận trắng tay, nhưng đi theo Ngài là tiếp nhận cơ may trở nên người của Chúa, đạt ước mơ cao vời là sự sống muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
1. Ôi Thiên Chúa đợi bao giờ trở lại, mà chạnh lòng nhìn đến thương bầy tôi đây. Và răn dạy tính sổ đợi chúng con, hầu thêm phần khôn khéo.

Đáp. Từ sớm mai xin cho chúng con được no say tình Chúa. Để ngày ngày được vui sướng hoan ca.
Tiếp tục đọc

Con phải làm chi (Mc. 10) *– Huy Hoàng.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Lạy Chúa, con phải làm chi để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Con phải làm chi, con phải làm chi để được sự sống vinh quang trong hạnh phúc không bao giờ lụi tàn? Lạy Chúa, con phải làm chi, cho hồn được mãi bình an, hết lầm than? Con phải làm chi, con phải làm chi, để được tự do bước đi, đi theo Ngài giữa đời hôm nay?

Hãy về, bán hết gia tài mà bố thí cho người nghèo khó, rồi đến theo Ta. Hãy về, bán hết những gì con có và cho người nghèo khó, rồi đến với Ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Xuân Minh.

*
ĐK. Xin cho chúng tôi ngày ngày, sớm được no đầy tình Ngài, để lòng chúng tôi luôn vui sướng mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng tôi hằng luôn biết đến ngày giờ. Để cho chúng tôi luyện nên lòng trí khôn ngoan. Nguyện Chúa trở lại Chúa ơi, đợi đến bao giờ. Xin Ngài tỏ lòng xót thương đến tôi tớ Ngài.
Tiếp tục đọc

Dư đầy tình Chúa (Tv. 89) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
ĐK. Xin cho con cho con được dư đầy tình Chúa, cho con chứa chan ân tình để con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con thu nhận lòng trí khôn ngoan. Nguyện xin Ngài mau trở lại, và xót thương tôi tớ Ngài đây.
Tiếp tục đọc

No say tình Chúa (Tv. 89) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
ĐK. Xin cho đoàn con no say tình Chúa. Để muôn đời hớn hở vui ca hớn hở vui ca.

1. Xin dạy chúng con, tuổi đời là mấy. Để tâm trí này biết lẽ khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương tôi tớ Ngài đây. Tôi tớ Ngài đây xin Ngài lắng nghe.
Tiếp tục đọc

Xin cho chúng con (Tv. 89) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

No phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được trí khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin hãy trở lại chớ còn để lại bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

No say tình Chúa. (Tv. 89) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Ngày tháng chơi vơi xin cho đoàn con suy tư cuộc đời, để rạng ngời thần trí khôn ngoan. Xin thương quay lại còn để đoàn con mong chờ mãi sao, từ trời cao thương phận bề tôi.

ĐK. Xin cho đoàn con từ ban mai no say tình Chúa, để năm tháng dài được mừng vui hát ca danh Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Thiên Lý.

Đáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con luôn mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin hãy trở lại, sao Chúa còn để cho tới bao giờ? Xin tỏ lòng thương xót đến bầy tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no say tình Chúa để ngày mỗi ngày được hớn hở vui ca. 

1. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, hầu tâm trí con luôn luôn được khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Xin Chúa thương trở lại, Ngài còn đợi đến bao giờ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) * – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Xin dạy chúng con biết đến ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin trở lại chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.

ĐK. Xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài. Để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 89 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin Ngài dạy con biết đếm ngày giờ trôi qua. Tôi luyện dùm con lòng trí khôn ngoan bội phần. Xin trở lại đi! Ngài chờ cho đến bao giờ? Xin tỏ lòng thương phận này, tôi tớ thấp hèn. Tiếp tục đọc