Xin tỏ tình thương (2). (Tv. 32) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay & Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Thật ngay chính hết những lời Chúa phán. Việc Chúa làm đều rất đáng cậy tin. Người yêu thích những điều vốn chính trực. Nơi địa cầu Chúa trao ban tình thương.

ĐK. Lạy Thiên Chúa xin tỏ tình thương Chúa cho chúng con. Để được như chúng con hằng trông cậy ở nơi Ngài. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 29B Thường Niên (TV. 32) – Hồng Ngự.

ĐK. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

1. Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, mặt đất này chan hòa tình thương của Ngài.
Tiếp tục đọc

Ai muốn làm lớn (Mc. 10) *– Huy Hoàng.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ai muốn làm lớn, làm lớn giữa anh em mình, thì phải phục vụ, và sẵn sàng để sống hy sinh. Ai muốn cho mình là người đứng đầu ở giữa anh em, thì phải chọn cuộc đời, làm đầy tớ cho hết muôn người.

1. Con cũng như bao người, thường mơ ước quyền lực thế gian, nên bao lần khấn xin, xin những điều chẳng đáng cho mình. Và lòng thường ganh ghen, khi thấy anh em được điều tốt. Quên lời Ngài đã dạy, theo Chúa là sống vì mọi người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) *– Xuân Minh.

ĐK. Xin Chúa tỏ lòng từ bi cho chúng con theo như chúng con đã cậy trông nơi Ngài.

1. Vì lời Ngài là lời chân chính. Việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực. Địa cầu đầy ân sủng Ngài.
Tiếp tục đọc

Tình thương Chúa dư tràn (Tv. 32) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 29B Thường Niên.
*
ĐK. Tình thương Chúa dư tràn trên toàn thế giới. Tình thương Chúa ngập tràn, ngập tràn trên mặt đất.

1. Vì Lời Chúa phán ra thật thẳng ngay, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực, tình thương của Chúa chan hòa mặt đất.
Tiếp tục đọc

Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin đổ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều rất đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Tiếp tục đọc

Muốn làm lớn (Mc. 10) *– Thái Nguyên.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu giữa mọi anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

1. Con đi theo Chúa không cần một chỗ thật cao, nhưng cần một chỗ thật gần. Gần bên với Chúa và gần với hết anh em, luôn sống khiêm nhu phục vụ. Đời con theo Chúa không kiếm quyền hành lợi danh, nhưng muốn hy sinh chân thành. Con muốn trọn lành uống cạn đau thương chén đắng chia sớt thân phận của Chúa. Tiếp tục đọc

Làm người phục vụ 2 (Mc. 10) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 29B Thường Niên.
*
ĐK. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm người đứng đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

1. Vì Con Người đến không phải để người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
Tiếp tục đọc

Lòng từ bi Chúa (Tv. 32) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy nơi Ngài.
1. Vì lời Chúa đã phán ra quả là ngay thẳng, việc Chúa đã làm thiên thu đều đáng cậy tin. Tình thương của Chúa chan hòa đất trời, Chúa hằng yêu thích những điều công minh chính trực.

2. Ngài luôn để mắt những ai một lòng tôn kính, kẻ đã trông cậy tin yêu vào Chúa từ nhân. Ngài luôn nuôi sống khi gặp cơ hàn. Chúa đã thương đoái cứu họ xa tay tử thần. Tiếp tục đọc

Con đường nào (Mc. 10) *– Thanh Bình.

Chúa Nhật 29B Thường Niên.
*
1. Con đường nào đưa ta đi, về nơi ngàn đời vinh phúc? Con đường nào đưa ta về quê hương phúc vinh sáng ngời. Con đường nầy là yêu thương phục vụ nhân thế, ngoài ra, không còn đường nào, không còn đường nào đưa ta tới quê Thiên đàng.

ĐK. Lạy Chúa xin dẫn con đi vì nơi gian trần mịt mù u tối. Lạy Chúa, Chúa đã biết rồi, ba thù tràn ngập muôn lối. Chúa ơi, ngoài Chúa không còn, ngoài Chúa không còn, có ai quyền phép khôn lường dẫn con trên đường. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi trên chúng con, như chúng con hằng tin cậy nơi Ngài.

1. Vì lời Chúa thật cao siêu, chân chính, và bao việc Ngài làm rất đáng bội phục. Chúa hằng luôn yêu mến những công việc lành, Ngài chuộng ưa đường lối chính trực, công minh. Cả trái đất dư đầy ân sủng Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) *– Thiên Lý.

Đáp: Lạy Chúa xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con. Như chúng con đã tin cậy, tin cậy ở nơi Chúa.

1. Vì Lời Chúa mới thực là lời chân chính. Việc của Chúa mọi việc làm đều đáng cậy tin. Người yêu mến công minh chính trực, toàn dân Chúa khắp mặt địa cầu chất ngất ân sủng Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Vì Lời Chúa đó là Lời luôn chân chính. Bao việc Người đã làm điều đáng cậy tin. Người yêu thích những công việc làm minh chính. Khắp trên địa cầu dư tràn đầy những hồng ân.

ĐK. Lạy Chúa xin hãy tỏ lòng từ bi Chúa ơi! Như chúng con đây luôn vẫn tin cậy nơi Chúa. Tiếp tục đọc

Hiến thân phục vụ (Mt. 20) (Mc. 10) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 29B Thường Niên & Thánh Giacôbê (25.07). Thánh Ca Tin Mừng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. “Lạy Thầy xin nghe với chút ước mong xin thương nhận lời. Ngày nào vinh quang tới giữ chúng con hai bên tả hữu”. “Này đoàn con biết rằng ngày nao sẽ cùng uống chén đắng. Còn hạnh phúc vĩnh hằng sẽ do ý Chúa Cha ban tặng”.

ĐK. Vì Con Chúa ngày còn sống giữa người trần gian đã không mong, được phàm nhân đến bên phục vụ. Nhưng chính Ngài là Đấng Thiên Sai quyền linh đã hy sinh, dâng mạng sống cứu chuộc chúng sinh ban muôn phúc vinh. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin đổ tình thương Chúa xuống trên chúng con như chúng con hằng tin cậy ở Ngài.

1. Lời Thiên Chúa luôn chân thực ngay chính mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Ngài yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa ngập tràn khắp địa cầu. Tiếp tục đọc