Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lòng con không dám tự hào, mắt này nguyện chẳng nhắm cao. Đường danh vọng con không đặt bước, việc phi thường nào dám mưu cầu.

ĐK. Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi! Đường cao vọng chân con chẳng bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Hồn con, con giữ trước sau, an hoà thinh lặng giữ sao an bình.

ĐK: Lạy Chúa Xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, xin gìn giữ linh hồn con trong bình an của Ngài.

1. Lòng con chẳng dám tự cao. Mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài gìn giữ linh hồn của con trong bình an của Ngài.

1. Lòng con không hề tự đắc, mắt con không liếc nhìn cao. Chẳng ham danh vọng phù phiếm, chẳng mong điều quá sức của con.
Tiếp tục đọc

Lòng con đâu dám (Tv. 130) *– Bùi Ninh.

Thánh vịnh – Đáp ca (Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A – Thánh Têrêsa Hài Đồng 1/10)
Thể hiện: Thanh Hoài (Tải về)
*
1. Lòng con đâu dám tự cao, mắt con đâu dám tự hào. Đường cao vọng chẳng đời nào bước, việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu.

ĐK. Lạy Chúa xin giữ linh hồn con, ở trong bình an của Chúa. Lạy Chúa xin giữ linh hồn con, ở trong bình an của Ngài. Tiếp tục đọc