Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Linh hồn con khát khao Nhan Thánh Ngài.

1. Ôi lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa của con. Con mong tìm Ngài, con mong tìm Ngài. Linh hồn con trông ngóng, thể xác con mong Chúa như đất khô trông chờ cơn mưa rào.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Ngài.

1. Ôi lạy Chúa Đấng con tôn thờ từ rạng đông con đi tìm kiếm Chúa, tấm thân này mòn mỏi trông chờ, và hồn con hằng khao khát Ngài, như đất hoang khô cằn hằng mong nước nguồn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Thân lạy Chúa, Đấng con tôn thờ, này con nao nao trông tìm Chúa, linh hồn con khát khao, thân xác con hao mòn, như đất khô cằn hằng trông mong nước nguồn.

Đáp. Lạy Chúa, Thiên Chúa con tôn thờ, linh hồn con luôn khao khát Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62) *- Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con đã khao khát Ngài.

1. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Đây hồn xác con khát khao đợi trông Ngài, như đất khô cằn, không một giọt mưa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Một mình Chúa con mãi đợi trông, một mình Chúa con luôn khát mong. Tâm hồn con tháng năm mỏi mòn, như đất đai khô cằn trông trời mưa rơi.

ĐK. Lạy Chúa, Thiên Chúa con thờ, linh hồn con luôn khát khao Ngài.
Tiếp tục đọc