Chúa ngự đến (Tv. 97) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33C Thường Niên.
*
ĐK. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

1. Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và tung hô mừng Chúa vị quân vương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv 97) – Xuân Minh.

ĐK. Chúa ngự đến cai quản chư dân theo đường công chính.

1. Hãy ca mừng, ca mừng Chúa ta với tiếng tơ đàn, với đàn cầm thụ với nhạc cụ râm ran, hoà khúc ngân nga. Hãy thổi sao lên hoà với tiếng ca, và rúc tù và. Hân hoan hát mừng trước nhan Chúa Trời, Chúa là Vua.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa ngự đến (Tv. 97) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa với đàn cầm thụ, với đàn cầm thụ với nhạc cụ râm ran. Chúng ta cùng thổi sáo và rúc tù và, hân hoan trước thánh nhan Chúa là Vua.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

1. Hãy ca mừng Chúa với đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và rúc, hãy hoan hô trước thiên nhan Chúa là Vua.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) – Văn Duy Tùng.

ĐK. Chúa ngự đến xét xử muôn dân theo lẽ công bình.

1. Đàn lên mừng Chúa khúc nhạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa vị Quân Vương. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa ngự đến xét xử trần gian theo đường chính trực.

1. Hãy ca mừng Chúa hạc cầm réo rắt. Hạc cầm hoà tấu với muôn giọng ca. Kèn vang lên tù và cũng cất tiếng, mừng Chúa ta, Vua muôn đời uy quyền. Tiếp tục đọc

Chúa cai quản chư dân (Tv. 97) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa ngự đến cai quản chư dân trong đường chính trực.

1. Hãy ca mừng Chúa với tiếng đàn cầm, nhạc cụ rân ran hòa vang khúc nhạc dâng Chúa. Hãy thổi sáo lên hỡi ngàn dân, tù và rúc vang vang thật xa. Cất cao lời ca: chính Người là Vua.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hãy reo mừng Chúa và đàn ca, nhạc cụ rân ran hãy hòa vang. Thổi sáo kèn lên cho tràn lan, ngợi mừng Danh Chúa là Đức Vua muôn đời.

ĐK. Chúa đã ngự đến cai trị chư dân theo đường công chính ôi Danh Người uy linh.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự đến (Tv. 97) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 33C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Hãy tấu vang hạc cầm réo rắt ngợi mừng Thiên Chúa. Cùng hòa ca điệu nhạc thiết tha với âm hạc cầm. Kèn vang xa hòa giọng xen tù và, hòa tiếng ca kính Đức Chúa là vua.

ĐK. Chúa ngự đến Chúa xét xử trần gian. Người phán xét theo đức công minh của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hãy mau đàn hát lên đi mừng vui kính Ngài, hòa khúc hạc cầm trổi, cất cao giọng ca. Kèn vang điệu réo rắt hòa chen tiếng ốc, dâng Chúa, vị quốc vương để tung hô Ngài.

Đáp. Đây Chúa ngự đến xét xử trần gian theo đường công chính.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) – Thiên Lý.

Đáp. Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.

1. Hãy ca mừng Chúa với cây đàn cầm, với khúc nhạc và điệu ca du dương. Cùng tiếng kèn réo, tù và thúc râm ran. Hãy chúc tụng trước nhan Chúa là Vua.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa ngự đến cai quản khắp địa cầu. Theo đường lối chính trực và phân minh.

1. Nào xướng hát, ca mừng Vua Đất Trời. Đàn cầm ơi tấu khúc nhạc tưng bừng. Tù và rúc lên đi, kèn ngân vang. Cùng reo hò, mừng chúc trước nhan Vua Trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) *– Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa ngự tới cai quản chư dân trong đường chính trực.

1. Hãy ca tụng Chúa với đàn cầm, với cây đàn cầm, với điệu nhạc du dương, cùng với tiếng kèn râm ran, tiếng tù và vang trời, hãy hỉ hoan trước thiên nhan Ngài là Vua. Tiếp tục đọc