Chúa là Vua (Tv. 92) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 34B Thường Niên.
*
Chúa là vua hiển trị Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1. Chúa là vua hiển trị, mặc oai phong tựa cẩm bào, Ngài lấy dũng lực làm cân đai.
Tiếp tục đọc

Chúa mặc thiên oai (Tv 92) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)

Thể hiện: Thánh Ca Muôn Đời
*
ĐK. Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *- Đỗ Vy Hạ.

Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Chúa hiển trị và đầy vẻ uy linh.

1. Chúa hiển trị, đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Tiếp tục đọc

Chúa là Vua. (Tv. 92) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Ca đoàn Gx. Ngọc Liễn – Gp. Vinh.
*
1. Ngàn lời tung hô mừng Chúa là Vua cai trị mọi đời. Ngài mặc oai phong và thắt long đai uy dũng quyền oai.

ĐK. Ngợi mừng Chúa (Chính Chúa là Vua) trên hết các vua. Long bào Ngài (mặc toàn thiên oai) tới thiên thu vạn đại. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *- Hồng Ngự.

Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.
*
Đáp. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

1. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong áo đức vua. Chúa là Vua muôn loài, Người lấy dũng lực làm cân đai.
Tiếp tục đọc

Chúa là Vua (Tv. 92) *– La Thập Tự.

Chúa Nhật 34B Thường Niên.
*
Đáp. Chúa làm Vua, Ngài mặc lấy thiên oai. Chúa vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai.

1. Ngài giữ vững địa cầu nó sẽ không còn lung lay. Ngai báu Ngài thiết lập, đời đời vẫn có Chúa ngự.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Xuân Thảo.

Lễ Chúa Kitô Vua.

ĐK. Chúa là Đức Thánh Quân hiển trị. Người mặc lấy oai phong như mặc cẩm bào.

1. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. Người lấy dũng lực làm cân đai, lấy dũng lực làm cân đai của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Trương Thế Bạch.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.

Thể hiện: Trương Thế Bạch
*
ĐK. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc Thiên oai.

1. Ngài làm Chúa tể địa cầu, Chúa khoác trên mình thiên oai. Này Chúa đã vận uy quyền của Chúa thể, Ngài đã buộc thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Chúa làm Vua (Tv. 92) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Vạn lạy Chúa Ngài là Vua mặc lấy bao oai hùng. Con hát ca mừng chính Ngài đầy quyền năng. Con hát ca danh Ngài trường tồn qua muôn thế hệ.

ĐK. Chúa là Vua chúng con tôn thờ. Chúa là Vua đã mặc lấy thiên oai. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Thiên Lý.

Lễ Chúa Kitô Vua – Năm B.
*
Đáp: Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

1. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *- Huy Hoàng.

ĐK: Chúa là Vua hiển trị Ngài mặc oai phong tựa cẩm bào.

1. Chúa hiển trị ngàn đời, là Vua khắp trần ai. Áo Ngài mặc rực rỡ và hùng oai. Này uy dũng làm đai của Ngài. Quyền năng Chúa bao phủ muôn loài. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 92 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Chúa Nhật Lễ Kitô Vua) (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thiên Chúa làm Vua, Ngài mặc thiên oai cẩm bào.

1. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Ngài đã vận uy quyền và mang long đai dũng lực. Tiếp tục đọc