Chúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3A Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1. Chúa là nguồn ánh sáng, và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi. Tôi khiếp gì ai nữa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Chúa là ánh sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ ai. Ngài là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn phải sợ gì?

Đáp. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Ánh Sáng 2 (Tv. 26) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Chúa là Ánh Sáng là Đấng Cứu Độ tôi, tôi sợ gì ai.

1. Người luôn cứu độ nào tôi còn chi sợ hãi. Nầy Người bảo vệ, nào tôi còn sợ những ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Ánh Sáng 1 (Tv. 26) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Chúa là ánh sáng dẫn đưa về nơi vinh quang. Chúa là Đấng cứu độ Người đến dẫn về Thiên đàng.

1. Một điều một điều tôi khấn xin, là được là được ở trong nhà Chúa. Một điều một điều tôi kiếm tìm, là được là được vui hưởng nhan Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.

1 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai?
Tiếp tục đọc

Phúc Thay Ai Nghèo Khó (Tv. 145) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức. Ngài đã ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa đã ban áo mặc cho kẻ rách rưới không nhà.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Đấng Cứu Độ Tôi (Tv. 26) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai Chúa là thành lũy đời tôi. Dù vượt qua bao núi đèo cao hay rừng âm u. Tôi sẽ chẳng sợ gì có Ngài dìu bước tôi đi.

2. Có một điều tôi luôn ngày đêm vẫn hằng ước ao. Mong tìm được thiên nhan mỗi ngày và suốt đời tôi. Để được luôn chiêm ngưỡng thành đô cung điện cao sang. Xem ngắm thánh điện Ngài chói lọi rực rỡ huy hoàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Là Sự Sáng (Tv. 26) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 3A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ tôi, tôi không sợ đêm tối và không khiếp kẻ địch thù. Chúa là thành lũy che chắn bảo vệ đời tôi, tôi không phải sợ hãi dù nguy khốn phủ vây tư bề.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Thiên Lý.

ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng, là Đấng đã cứu độ tôi, tôi đâu còn sợ chi ai? Chúa chính là Thiên Chúa đã hỗ trợ tôi, tôi đâu có sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúa là triều thiên ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai trong đời. Chúa là Đấng hộ phù tôi, chở che tôi như thành lũy, đời tôi đâu có sợ gì.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ đời tôi. Chúa là tình yêu niềm vui của muôn tâm hồn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK1. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi.
ĐK2. Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ tôi tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng 2 (Tv, 26) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3A Thường Niên & Bí Tích Rửa Tội.
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con khiếp sợ chi ai?

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo ngại chi ai. Là thành luỹ thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hãi lo gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi.

1. Vì Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai? Vì Chúa luôn cứu giúp, luôn hỗ trợ cho tôi, tôi còn lắng lo gì?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26) *- Xuân Thảo.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai, tôi còn khiếp chi ai.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì khiếp gì ai nữa. Tiếp tục đọc