Một tiếng kêu (Ga 1, 1-28) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.05)
*
1. Một tiếng kêu trong sa mạc: Hãy dọn đường cho Chúa! Đường gập ghềnh uốn cho ngay, nào hố sâu lấp cho đầy. Và Gio-an rao giảng thống hối để được thanh tẩy. Nhưng Chúa sẽ đến, Ngài thanh tẩy bằng Chúa Thánh Linh.

ĐK: Hỡi [là hỡi là hỡi] người ơi, người ơi! Hãy trở về cùng Chúa đi. Hãy lấp đầy mọi hố sâu cho con đường thẳng lối. Hỡi [là hỡi là hỡi] người ơi, người ơi! Hãy thức dậy với lòng thống hối, con người đổi mới để đón Chúa Ki-tô. Tiếp tục đọc

Advertisement

Magnificat (Lc. 1) * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*

ĐK. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, linh hồn tôi hát khen Danh Ngài.

1. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hoan hỉ mãi trong Ngài. Vì Ngài đã đoái nhìn phận tôi tớ. Đến muôn đời họ khen tôi thật có phước. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Linh hồn tôi hớn hở mừng vui, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. 

1. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hỉ hoan trong Chúa, Đấng cứu độ tôi. Vì Người đoái thương phận hèn, và từ nay thiên hạ ngàn đời sẽ khen rằng này tôi diễm phúc. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Linh hồn tôi hớn hở mừng vui vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. 

1. Đức Ma-ri-a nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới, từ nay muôn người và hết mọi đời sẽ khen tôi (là tôi) diễm phúc. Tiếp tục đọc

Magnificat (1) (Lc. 1) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 3B Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09).
*
1. Này hồn tôi vui mừng ngợi khen Thiên Chúa. Thần trí tôi hớn hở trong Đấng Cứu tôi. Phận thấp hèn tôi tớ, Người đoái thương nhìn tôi. Để từ nay muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn.
ĐK. Linh hồn tôi vui mừng trong Chúa. Đấng cứu độ tôi. Thần trí tôi hân hoan trong Đấng thương cứu độ tôi.

2. Người Toàn Năng đã làm tặng trao cho tôi. Việc lớn lao danh Người chí thánh chí cao. Đời qua đời vững chãi, lòng Chúa thương còn mãi. Sẽ dành cho những ai kính yêu luôn mình Ngài.
Tiếp tục đọc