Chúa Nhật 3C Mùa Chay *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.

1. Chúc tụng Chúa hồn tôi ngợi khen danh Chúa, cả xác hồn hãy chúc tụng danh Ngài. Linh hồn tôi hãy ngợi khen Thiên Chúa, hãy chúc tụng và chớ đừng quên lãng ân huệ Chúa ban cho.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Đấng nhân hậu (Tv. 102) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi. Chớ khá quên muôn ân huệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.

1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên lãng những công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Từ Duyên.

ĐK. Chúa vẫn một lòng từ bi và nhân hậu.

1 Ngài đã thứ tha cho ngươi ngàn muôn lỗi tội. Ngài thương chữa lành này bao bệnh tật nơi ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi tận dưới đáy mồ sâu. Bao bọc chở che ngươi bằng tình nghĩa mặn mà.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33) *- Từ Duyên.

ĐK. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết bao.

1 Chúc tụng Ngài từ bây giờ và luôn mãi mãi. Câu hát mừng Ngài chẳng hề ngớt trên môi. Chúa đã làm cho tôi biết bao hãnh diện. Bạn nghèo nghe tôi và cùng vui với tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Supon Music.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban.

ĐK: Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Tiếp tục đọc

Tình Chúa yêu thương (Tv. 102) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Yêu thương tình Chúa yêu thương từ ngàn xưa. Yêu thương tình Chúa yêu thương đến muôn đời.

1 Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa, toàn thân tôi hãy vang lời ca. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, chớ lãng quên ơn huệ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa là Đấng từ bi (Tv. Tv. 102) *- Vũ Đình Ân

Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1 Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi toàn thân tôi chúc tụng Thánh Danh. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi chớ quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân.

1 Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa. Này toàn thể con người tôi hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên (i) mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời. Toàn thể thân tôi hãy chúc khen danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy tán tụng Chúa đi, và chớ bao giờ lãng quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa hay xót thương (Tv. 102) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương, và hay xót thương.

1. Này hồn tôi ơi! Vang lên lời ngợi khen Chúa, toàn thể thân tôi hãy chúc tụng danh Người. Hỡi khắp thọ sinh hãy mau ngợi mừng Chúa đi, và đừng quên những ân huệ Người khấng ban.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Hồng Ngự.

Đáp. Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn cả thân tôi, chúc tụng Thánh Danh Người! Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, và chớ khá quên mọi ân tình Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Chúa là Đấng thương xót và nhân ái.

1, Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) – Ngọc Diệp.

Đáp:
Chúa là Đấng từ bi và hay xót thương.

1. Hỡi hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Hỡi người tôi ơi, hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ quên mọi ân phúc của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Tv. 102) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

Đáp. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Xuân Thảo.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, nhẫn nại bao dung giàu lòng nhân ái.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh Người. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Đấng đại lượng từ bi, Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời, toàn thân tôi hãy ca tụng Danh Thánh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa Trời, lòng luôn ghi nhớ ân huệ Chúa hằng ban.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu.

1. Hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Thiên Chúa, toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa đi và đừng quên bao ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Chúa khoan dung (Tv. 102) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 7C Thường Niên & Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)

Thể hiện: Mai Thảo (Tải về)

Đáp. Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung.

1. Này hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa thôi. Và cả thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. Xin hãy ca khen xin hãy chớ quên ơn Chúa ban cho chan chứa hồn tôi ơi! Tiếp tục đọc