Chúa Nhật 4C Phục Sinh & Chúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99) *- Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

1 Hãy phụng sự với niềm vui vẻ. Hãy vào trước Thiên nhan với lòng hân hoan vui sướng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Phúc cho ai có tình thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ.

1. Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người oan ức. Chúa là Đấng ban cho ai nghèo được vui ấm no. Ngài ủi an, cứu gỡ kẻ măc lao tù, Người giải thoát này ai mắc vương cùm gông.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên. (Tv. 145) *- Thiên Lý.

ĐK. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của người ấy.

1. Thiên Chúa trả quyền lợi cho ai bị áp bức. Thiên Chúa ban lương thực của Người cho những ai đói nghèo. Thiên Chúa cứu mọi tù nhân và thương giải thoát. Vì Chúa rất công bình hồn tôi ơi hãy ca khen Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) *- Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Vì họ sẽ được vào, được vào ở trong Nước Trời.

1. Chúa là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời. Chúa xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145) *– Kim Loan.

*
Đáp: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ, vì Nước Trời là của họ.

1. Người ban phát lương thực cho kẻ nghèo đói, xử công minh cho người bị áp bức. Người từ bi với những kẻ kêu cầu, và trung tín mãi muôn muôn đời. Tiếp tục đọc