Bờ sông Babylon (Tv. 136) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4B Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi khóc nhớ Si-on. Còn trên cây liễu tàn, thôi ta đành tạm gác cây đàn.

ĐK. Hỡi Giê-ru-sa-lem, lưỡi ta sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ ngươi giữa nơi lưu đầy giờ đây.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lưỡi tôi sẽ dính với hàm nếu không còn nhớ đến ngươi thành thánh ơi.

1. Dòng sông Ba-by-lon ta ngồi khóc nhớ Si-on. Cây liễu rũ cành đau thôi ta đành mượn gác cây đàn.

2. Vì nơi đây quân canh chúng đòi hát với reo ca. Mau cứ hát gượng vui muôn nét nhạc điệu vũ quê nhà. Tiếp tục đọc

Chúa nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) *- Thái Nguyên.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 02.02.2007)
*
1. Ta ra ngồi ở bên sông Babylon, khóc nức nở vì luôn nhớ đến Sion. Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Quân canh giục hát lên cho nghe điệu nhạc Sion.

ĐK. Lưỡi xướng ca sẽ dính vào nơi cuống họng tôi, nếu tôi không muôn lòng tưởng nhớ Sion. Tiếp tục đọc