Bờ sông Babylon (Tv. 136) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4B Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi khóc nhớ Si-on. Còn trên cây liễu tàn, thôi ta đành tạm gác cây đàn.

ĐK. Hỡi Giê-ru-sa-lem, lưỡi ta sẽ dính với hàm, nếu ta không còn nhớ ngươi giữa nơi lưu đầy giờ đây.
Tiếp tục đọc

Chúa nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136) *- Thái Nguyên.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 02.02.2007)
*
1. Ta ra ngồi ở bên sông Babylon, khóc nức nở vì luôn nhớ đến Sion. Trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Quân canh giục hát lên cho nghe điệu nhạc Sion.

ĐK. Lưỡi xướng ca sẽ dính vào nơi cuống họng tôi, nếu tôi không muôn lòng tưởng nhớ Sion. Tiếp tục đọc