Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con, xin tạo cho con một tấm lòng trắng trong.

1. Lạy Chúa xin lấy lòng nhân hậu Chúa xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa sạch hết lỗi lầm, xin Ngài thanh tẩy tội lỗi con đây.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con một trái tim trong sạch.

1. Xin xót thương con theo lòng từ bi Chúa lạy Chúa, xoá tội con theo lượng hải hà. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con xin Chúa rửa sạch.

2. Xin Chúa ban cho con lòng trong trắng đổi mới tinh thần con chung thủy với Ngài. Xin đừng xua đuổi cách nhan Ngài đừng lấy đi trong con Thánh Thần của Ngài. Tiếp tục đọc

* Hạt lúa vùi chôn (Ga. 12) – Thái Nguyên.

Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Khi nhìn đồng lúa chín thơm, ai hay đâu rằng hạt giống đã âm thầm chịu nát tan.

ĐK. Xin cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua: đi từ cõi chết đến cõi sống trong Chúa Ba Ngôi. Đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở. Đi từ đớn đau hy sinh đến an bình hiển vinh. Tiếp tục đọc