Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Tôi hằng tin rằng sẽ được nhìn xem ngàn ơn lành, hồng ân của Chúa trong cõi nhân sinh.

1. Vì Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ chi ai? Vì Chúa luôn cứu giúp, luôn hỗ trợ cho tôi, tôi còn lắng lo gì?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7A Phục Sinh (Tv. 26) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Tôi tin rằng: tôi sẽ thấy bao ơn lành của Chúa ban trong cõi nhân sinh này.

1. Chúa là triều thiên ánh sáng và là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai trong đời. Chúa là Đấng hộ phù tôi, chở che tôi như thành lũy, đời tôi đâu có sợ gì. Tiếp tục đọc