Xin thương chữa lành (Tv. 40) *– Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
(Chúa Nhật 7B Thường Niên)
*
1. Phúc cho những ai lưu tâm đến người nghèo khó. Khi gặp rủi ro sẽ được Thiên Chúa cứu cho. Ngài giữ mạng sống lại ban hạnh phúc trên đời. Không trao thân họ vào nơi thù nhân đang đợi.

ĐK. Lạy Chúa xin thương xót và mau chữa lành. Vì con lỗi với Ngài do thiếu trung thành. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 40 *– Thanh Lâm.

Chúa Nhật 7B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Nguyện xin Thiên Chúa cứu chữa hồn con, vì con đã phạm tội phản nghịch lại Ngài.

1. Phúc đức cho người quan tâm kẻ cơ bần: gặp tai họa, Chúa cứu nguy, bênh vực. Trong cuộc sống, Chúa hằng ban ơn phúc, không nạp giao người cho lũ ác nhân. Tiếp tục đọc

Việc lạ Chúa làm (Mc 2,1-12; Tv 9,2-3) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 7B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Giữa nhóm người vây quanh trong thành Ca-phac-na-um, bỗng có người bất toại được khiêng thả xuống trên trần. Chúa thấy lòng người thân tin cậy nên đã gia ân, là Ngài ban ơn lạ tha tội rồi mới chữa lành.

ĐK. Lạy Chúa con hết lòng ca khen cám tạ, và kể ra muôn việc lạ Chúa làm giữa phàm nhân. Tri ân vô ngần lạy Chúa con múa hò hân hoan trong Ngài, và đàn ca kính mừng Danh Thánh Ngài muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Xin xót thương đời con đây, qua đắng cay khổ đau này. Xin thứ tha hồn con nay đã lỗi phạm đến Ngài, Ngài ơi!

Phúc đức cho ai quan tâm đến kẻ cơ bần, ngày tai họa Chúa giải thoát cho. Chúa sẽ giữ gìn cho người được sống, cho người được luôn hạnh phúc trên đời, không trao nộp người vào tay quân thù. Tiếp tục đọc