Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chỉ nơi Thiên Chúa, linh hồn con được an vui.

1. Chỉ nơi Thiên Chúa, linh hồn con được an vui. Do chính mình Ngài, con được ơn cứu độ thôi. Ngài là Núi Đá nơi ẩn thân, nguồn cứu độ. Chiến lũy kiên cường che chở con không hãi sợ gì.
Tiếp tục đọc

Đừng lo ngày mai * – Nguyễn Duy.

Thánh Ca Tin Mừng (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 06.02.2012)

Thể hiện: Phương Anh &n Thủy Tiên (Tải về)
*
ĐK. Đừng lo đừng lo gì ngày mai, hãy lo hãy lo tìm Nước Chúa. Chính Chúa Người sẽ ban cho ta, hạnh phúc hạnh phúc muôn muôn đời.

1. Chim trời ngày không gieo không thu, một đời được Chúa lo cho no. Hãy sống hãy sống vững đức tin, này Chúa thương tình Người ban phúc vinh. Tiếp tục đọc