Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102) *– Thanh Lâm.

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Đấng đại lượng từ bi, Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời, toàn thân tôi hãy ca tụng Danh Thánh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa Trời, lòng luôn ghi nhớ ân huệ Chúa hằng ban. Tiếp tục đọc

Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102) *– Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
(Chúa Nhật 7A Thường Niên) (Chúa Nhật 8B Thường Niên) (Chúa Nhật 7C Thường Niên)
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Toàn thân tôi hỡi hãy mau chúc tụng Thánh Danh. Này hồn tôi hỡi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Những ơn cao vời đừng quên Ngài ban cho đời.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Lòng Ngài nhân ái vạn đại còn mãi không phai. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102) * – Thái Nguyên (Lm.)

(Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Chúa. Toàn thân tôi hãy chúc tụng Danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa. Đừng lãng quên bao ơn lành Người ban.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân ái, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.

2. Chúa đã tha cho hết mọi điều sai lỗi. Người cho ngươi khỏi hết mọi tật nguyền. Chúa chuộc mạng ngươi ra khỏi nơi vong thân. Rộng nghĩa ân Chúa rất mực từ nhân. Tiếp tục đọc

Hôn ước muôn đời (Hs 2,16b.17b.21-22; Mc 2,18-22) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 8B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Này Ta sẽ đưa dân Ta vào trong sa mạc, để tỏ tình mến thương yêu đương (tỏ tình mến thương yêu đương). Tựa tình lúc xưa dân Ta vừa xa Ai-cập, tình nồng thắm như hồi thanh xuân (nồng thắm như hồi thanh xuân).

ĐK. Ta sẽ lập với người hôn ước muôn đời, trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập với người hôn ước muôn đời, trong yêu thương và tín thành, để ngươi được biết Chúa ngươi. Tiếp tục đọc