Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Thú vị thay được tạ ơn Ngài.

1. Được tạ ơn Chúa thú vị dường bao, được mừng hát Ngài ôi Đấng Tối Cao. Từ bình minh tuyên xưng tình thương Ngài và thâu đêm ca rao Ngài tín trung. Tiếp tục đọc

Người tốt kẻ xấu (Lc. 6) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 8C Thường Niên.
*
1. Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong chính mắt anh thì lại không để ý. Lấy cái xà trong mắt anh em, rồi thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em.

ĐK. Người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng lòng mình, kẻ xấu thì lấy cái xấu vì lòng có đầy miệng mới nói ra.
Tiếp tục đọc

Tạ ơn Ngài (Tv. 91) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 8C Thường Niên.
*
Lạy Chúa hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa được hát mừng lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương buổi sớm, lòng thành tín Ngài suốt canh khuya.
Tiếp tục đọc

Ôi thú vị thay (Tv. 91) * – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 11B Thường Niên & Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Hoa Lành.
*
1. Ôi thú vị thay được tạ ơn Chúa Tối Cao. Hạnh phúc dường bao được ca mừng hát danh Ngài. Từ khi ban mai tuyên xưng tình thương của Chúa. Suốt đêm canh dài cao rao lòng thành tín Ngài.

ĐK. Được tạ ơn Chúa chính là Thiên Chúa Tối Cao. Vui thú làm sao ngọt ngào êm ái dường bao. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Xuân Minh.

ĐK. Thiện hảo thay! Hạnh phúc thay! Được ngợi khen Chúa, Chúa ơi.

1, Thiện hảo thay, ôi đẹp thay việc ngợi khen Chúa. Và đàn ca chúc tụng danh Ngài, lạy Đấng tối cao. Hầu sớm mai miệng con loan truyền tình thương của Ngài. Và ban đêm con sẽ hoan ca lòng trung tín Ngài.
Tiếp tục đọc

Việc Ca Ngợi Chúa (Tv. 91) – Tường Ân.

Chúa Nhật 8C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa thiện hảo thay thiện hảo thay là việc ca ngợi Chúa.

1. Thiện hảo thay là việc ca khen Chúa Trời, và đàn ca danh Người ôi Đấng Cao Quang. Loan truyền tình thương của Người từ sáng tinh sương, và lòng trung tín của Người giữa lúc đêm trường.
Tiếp tục đọc

Thiện hảo thay (Tv. 91) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.

1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát Danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm, và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya.
Tiếp tục đọc

Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 8C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Thiện hảo thay ôi việc khen ngợi Chúa, hát ca danh Ngài là Đấng Tối Cao. Truyền rao tình thương của Ngài vào buổi sớm, lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Ngài.

1. Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca danh Ngài, ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.
Tiếp tục đọc

Việc ca ngợi Chúa (Tv. 91) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 8C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa thiện hảo thay, thiện hảo thay là việc ca ngợi Chúa.

1. Thiện hảo thay là việc ca khen Chúa Trời, và đàn ca danh Người ôi Đấng Cao Quang. Loan truyền tình thương của Người từ sáng tinh mơ, và lòng trung tín của Người giữa lúc đêm trường.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Hồng Ngự.

1. Từ buổi sớm tuyên xưng tình thương Chúa, thú vị thay được tạ ơn Ngài, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao, và suốt canh khuya về tôi tuyên xưng lòng thành tín Ngài.

Đáp. Lạy Chúa! Hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Ôi thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Từ bình minh tuyên xưng kỳ công của Ngài. Suốt đêm trường quảng bá lòng Ngài tín trung.

ĐK. Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa thực thú vị thay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thật là phúc cho công việc làm ngợi ca danh Chúa, Đấng toàn năng, Đấng toàn năng bao la cao cả rất uy linh, để được ngày đêm mừng kính trong tình thương Chúa tràn đầy và lòng người luôn sướng vui.

ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay muôn lời ngợi khen Chúa, đẹp đẽ thay công việc ngợi khen Ngài. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 91 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 11B Thường Niên & Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa, hạnh phúc thay được hát khen Ngài.

1. Thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa. Tuyệt diệu thay được hát khen Ngài. Từ sớm tinh sương, con loan truyền tình thương của Chúa. Và lúc đêm khuya, con cao rao lòng tín trung Ngài. Tiếp tục đọc