Thánh vịnh 80 *– Thanh Lâm.

Chúa Nhật 9B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hãy reo mừng Thiên Chúa, Ngài là Đấng phù trợ chúng ta.

1. Hãy hòa nhạc với điệu trống râm ran. Dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Thổi tù và mừng ngày trăng mới lên. Trong buổi trăng rằm ngày đại lễ của chúng ta. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ngày Sa-bat (Mc 2,23-3,6; Đnl 5,12-15) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Vào một ngày Sa-bat ban trưa đang nắng chói chang. Thầy cùng trò bên nhau đi ngang qua đồng lúa vàng. Rồi dọc đàng môn sinh vui tay nên bứt lúa ăn, vậy mà phường kiêu căng ghen tuông quy tội lỗi luật.

ĐK. Ngày Sa-bat Thiên Chúa tạo ra cho loài người ta. Cùng ngợi ca tình Chúa bao la thương loài nhân thế. Ngày Sa-bat dân khắp gần xa sum họp nhà Cha. Nguyện gia ân cho hết nhân trần tin mến thờ Cha. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80) * – Thái Nguyên (Lm.)

(Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hãy hòa nhạc và đánh trống râm ran, dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Hãy rúc tù và lên để mừng ngày trăng mới, buổi trăng rằm ngày đại lễ chúng ta.

ĐK. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng phù trợ chúng ta. Hãy reo mừng Thiên Chúa Đấng chở che chúng ta. Tiếp tục đọc

Đàn hát lên (Tv. 80) *– Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Chúa Nhật 9B Thường Niên.
*
1. Đàn hát lên hòa nhịp trống cơm, cung nhạc vàng gieo tiếng cầm tiếng sắt. Nào rúc lên hãy rúc tù và, đến ngày rằm ngày đại lễ của ta.

ĐK. Reo lên vui ca mừng Thiên Chúa, chính Ngài hằng phù trợ chúng ta. Reo lên vui ca mừng Thiên Chúa, chính Ngài hằng phù trợ chúng ta. Tiếp tục đọc