Đa Minh Saviô (Thánh) – Ngày 9 tháng 3

Ngày 9 tháng 3

Hôm nay, lịch Rôma hiện hành mừng lễ kính thánh nữ Phanxica Rômana. Bởi cuốn sách này có ý soạn cho các bạn trẻ, nên chúng tôi cũng thêm vào đây tích truyện thánh Đa Minh Saviô được các bạn trẻ rất yêu chuộng, mà lễ kính ngài mừng vào ngày mùng 9 tháng Ba theo lịch cũ kính các thánh.
Tiếp tục đọc