Xin Chúa Ngôi Ba – Nguyễn Văn Vượng.

1. Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh danh Người luôn

2. Thêm sức cho con phá tan chước ma, xua đàn Sa-tan quân ra rất xa. Nhờ Chúa bênh vực dẫn đàng soi chỉ, để con được yên trí không sợ nguy Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin Thần Linh Thiên Chúa – Nguyên Lễ.

ĐK. Xin Thần Linh Thiên Chúa ngự xuống trong lòng chúng con, ban ngọn lửa yêu thương sưởi ấm bao tâm hồn giá băng. Xin Thần Linh Thiên Chúa tràn xuống muôn ngàn phúc ân, cho đoàn con từ nay thành chứng nhân Ngài giữa gian trần

1. Xin Ngài thương đến trong tâm hồn Ngài ơi, ban hồng ân cho đời con luôn thắm tươi để con sống xứng danh con một Chúa thôi và nên chứng nhân cho Tin Mừng khắp nơi Tiếp tục đọc

Xin Ngài mau đến – Hoàng Đức.

ĐK. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài mau đến, đến với chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài mau đến, đến trong hồn con, đến trong tim con đến trong đời con.

1. Ngài là Thần Khí, xuất từ nơi Cha. Ngài là Thiên Chúa, chính là Ngôi Ba. Ngài được sai đến, đến loan tin vui, Chúa yêu thương ta, Chúa chết vì ta. Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Linh/2 – Nguyễn Duy.

ĐK: Lạy Chúa Thánh Linh xin Ngài ngự xuống lòng các giáo dân và nhóm lửa yêu, lửa yêu chốn cung lòng.

1. Hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Thiên Chúa, hãy tán dương Danh Ngài, vì Danh Ngài cao cả. Ngài mặc áo oai phong lẫm liệt, Ngài khoác long bào ánh sáng (ư). Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Linh/1 – Nguyễn Duy.

ĐK: Lạy Chúa! Xin sai Thánh Linh, xin sai Thánh Linh, xin sai Thánh Linh để Ngài đổi mới gian trần, Ngài đổi mới gian trần.

1a. Lạy Chúa! Là Chúa chúng nhân xin Ngài hãy đến viếng thăm. Nguyện xin khơi dòng ân phúc sáng soi hồn con thắm tươi. b. Lạy Chúa! Tình yêu chứa chan dư tràn hồng ân ủi an. Đoàn con xin Ngài thương đoái chở che đoàn con vững tâm. Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Tường Ân.

ĐK: Lạy Chúa! Xin hãy thương sai Thánh Thần, ban xuống muôn ơn an lành. Xin hãy canh tân gian trần, đổi mới khuôn mặt trái đất.

1. Hồn tôi ơi hãy ca khen chúc tụng chính Thiên Chúa của ngươi. Người cao quý vút trùng, lớn lao không bờ không bến. Vì Chúa rất cao sang mặc lấy oai phong huy hoàng. Áo cẩm bào Chúa mang, tỏa lan muôn vàn ánh quang. Tiếp tục đọc

Xin Ngôi Ba Thiên Chúa – Kim Long.

ĐK. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Ki – tô, thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến, lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang. Tiếp tục đọc

Xin Chúa Thánh Thần – Kim Long.

1. Đây thế gian u mờ. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Từ trời cao xin chiếu soi, nguồn chân lý muôn đời. Lạy Cha kẻ khó khăn hãy đến. Hãy đến! Lạy Đấng ban phát muôn ơn lành. Hãy đến! Nguồn ánh sáng chiếu soi tâm hồn.

2. Đây chúng con u sầu. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự đến. Là nguồn ủi an thế nhân, nguồn êm ái dịu hiền. Là an nghỉ trong hồi xao xuyến. Hãy đến! Mạch suối êm mát trong oi nồng. Hãy đến! Nguồn sống nâng đỡ khi u buồn. Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Linh – Tường Vy.

ĐK.
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Linh đến, để Ngài đổi mới (để Ngài) đổi mới địa cầu.
1.
Này hồn tôi lên tiếng ca mừng Chúa. Thật kỳ diệu thay kiệt tác Chúa làm nên.
2.
Ngài thở hơi cho chúng sinh được sống. Và Ngài canh tân toàn thế giới đẹp xinh.
3.
Nguyện ngàn năm Danh Chúa luôn ngời sáng. Và trọn đời con xin hát kính ngợi khen.

Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hải Triều

ĐK.
Xin (i) sai Thánh (i) Linh xuống gian trần. Nguyện Ngài đổi mới, đổi mới mặt địa cầu.
1.
Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi lạy Chúa cao cả muôn trùng. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang.
2.
Công trình Chúa muôn hình muôn nét thật Chúa thông hiểu khôn lường. Hết mọi loài nâng cao tay đón chờ, ơn Ngài ban xuống chúng được hứng thỏa thuê.
3.
Nếu thật Chúa thu bầu sinh khí nhân thế tắt thở tức thì. Chúng lại về thân tro than cát bụi, Chúa gửi Thần Khí thế là chúng hồi sinh.
4.
Công trình Chúa khiến Người khoan khoái vinh hiển muôn thuở tồn tại. Ước tiếng lòng tôi reo vui Chúa Trời, hưởng Nguồn Vui Sống chính là Chúa của tôi.

Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Linh (Tv. 103) – Hoàng Kim

ĐK.
Lạy Chúa! Xin sai (i) Thánh Linh. Để Ngài đổi mới, đổi mới (i) mặt địa cầu.
1.
Hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa, hỡi Chúa! Thiên Chúa của con. Ngài thật cao cả. Ngài mặc áo oai phong lẫm liệt. Và Ngài khoác long bào ánh sáng.
2.
Ngài đặt trái đất trên nền vững không khi chuyển lay ngàn đời ngàn kiếp. Ngài dùng vực thẳm như áo che địa cầu. Và nước đã tụ lại trên đỉnh núi.
3.
Ngài làm vọt lên những dòng suối, chúng róc rách tìm lối giữa những khe núi. Gần giòng suối chim trời làm tổ, núp dưới lá chúng cất giọng líu lo.
4.
Sự việc của Chúa, ôi lạy Chúa, thật là nhiều dường bao tất thảy Ngài làm đều khôn ngoan. Địa cầu đầy dẫy sang giàu của Ngài. Này hồn tôi hãy chúc tụng Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Thần/1 – Kim Long.

ĐK.
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến, để Người đổi mới, để Người đổi mới trần gian.
1.
Chính Thánh Thần từng bay lượn trên nước để gieo mầm sống cho muôn loài.
2.
Chính Thánh Thần đậu trên Ngài khi trước để nhân loại biết tông nguyên Ngài.
3.
Chính Thánh Thần mà khi lìa nhân thế Ngài đoan thệ sẽ ban cho đời.
4.
Chính Thánh Thần mà xưa Ngài ban xuống để bang trợ các môn sinh Ngài.
5.
Chính Thánh Thần truyền ban nguồn linh ứng để ghi Lời Chúa cho nhân trần.
6.
Chính Thánh Thần từng soi đường đưa lối để cho Hội Thánh luôn sinh tồn.
Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Thần/2 – Kim Long.

ĐK.
Lạy Chúa! Xin sai Thánh Thần Chúa đến, xin sai Thánh Thần Chúa đến.
1.
Để người tiếp tục chương trình cứu độ của Chúa Con.
2.
Để người phán dạy không ngừng qua miệng mọi chứng nhân.
3.
Để Người mở lòng nhân trần đón nhận Lời Chúa ban.
4.
Để Người dẫn đường cho Hội Thánh này từng phút giây.
5.
Để Người kết hiệp nhân loại nên một bằng mến thương.
Tiếp tục đọc

Xin sai Thánh Thần (Tv. 103) – Hải Nguyễn

(Đáp ca Lễ Hiện Xuống)

ĐK.
Lạy Chúa xin sai Thánh Thần, sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân mặt đất.
1.
Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa. Lạy Thiên Chúa tôi Ngài quá ư vĩ đại. Thực kỳ diệu thay bao công cuộc của Ngài. Địa cầu đầy dẫy mọi thụ tạo của Ngài.
2.
Khẩn nguyện vinh quang Chúa muôn ngàn kiếp. Lòng tôi sướng vui vì Chúa luôn quan phòng. Ngài đặt Thần linh trông coi mặt địa cầu. Ngài gởi sự sống vạn vật được tác thành.
3.
Tay Ngài quyền năng tác sinh trời đất. Biển khơi ngát xanh đầy dẫy muôn sinh vật. Thụ tạo trần gian luôn mong chờ ở Ngài. Tình Ngài rộng khắp vạn vật được hưởng nhờ.
Tiếp tục đọc

Xin Thần Linh Chúa – Đinh Công Huỳnh

ĐK.
Xin Thần Linh Linh Chúa thắp sáng lên ánh lửa tình yêu chiếu sáng muôn con tim nhân trần. Xin Ngài hiệp nhất xin liên kết trong niềm tin yêu để trở nên bằng chứng sống động.
1.
Thắp sáng trong con tình yêu Thánh Linh tuyệt vời (Thánh Linh tuyệt vời). Mở tâm trí con nhận biết nguồn mạch sức thiêng (tháng ngày chan chứa). Suối mát ân tình cho hồn con mãi an bình (hơ ơ). Ngài là lửa sáng đưa con tới quê trường sinh.
2.
Ánh nến tiêu hao tựa như tháng ngày đời con (tháng ngày đời con). Nguyện nên muối men ướp mặn cho thế gian (thấm nhuần ơn thánh). Đuốc sáng trong đêm soi đường dân khách lữ hành (hơ ơ). Tìm về chân lý nơi Cha chí nhân toàn năng.
3.
Sóng vỗ yêu thương trùng dương thánh ân dạt dào (thánh ân dạt dào). Nguyện xin Thánh Linh đổi mới nguồn tâm trí con (trở thành đuốc sáng). Biết sống thứ tha để được tha thứ mỗi ngày (hơ ơ). Mở lòng an ủi Chúa sẽ ủi an chẳng ngơi.

Tiếp tục đọc

Xin Thần Linh Chúa – Kim Long.

Xin Thần Linh Chúa – Lm. Kim Long

ĐK.
Xin Thần Linh Chúa ngự xuống và thắp sáng ngọn lửa mến trong tâm hồn chúng con. Xin ủi an và dạy dỗ chúng con làm những việc lành hợp thánh ý Chúa luôn.
1.
Xin Ngài ngự xuống lạy Thần Linh Chúa. Xin Ngài ngự xuống đổi mới địa cầu. Hãy nâng đỡ bao tâm hồn yếu đuối. Ủi an những ai mang nặng lo âu.
2.
Xin Ngài ngự xuống lạy Thần Linh Chúa. Xin đầy hồng phúc lạy Đấng dịu hiền. Hãy thuyên chữa bao thương tật cõi thế. Sáng soi hết những tâm hồn u mê.
3.
Xin Ngài ngự xuống lạy Thần Linh Chúa. Xin Ngài gội tưới mọi chỗ khô cằn. Nắn cho trúng ai sai lạc lối bước. Đốt cho nóng nơi tê lạnh miên man.
4.
Xin Ngài ngự xuống lạy Thần Linh Chúa. Xin Ngài dìu dắt về bến cứu độ. Những ai tín trung trọn niềm với Chúa. Thưởng công phúc vinh muôn đời hân hoan.

Tiếp tục đọc

Xin Thần Linh Chúa – Vũ Đình Ân

Xin Thần Linh Chúa – Vũ Đình Ân

1.
Xin Thần Linh Chúa ngự đến thánh hóa chúng con. Ban cho chúng con sức mạnh tin kính Ngài liên. Xin Thần Linh Chúa hãy đến dìu dắt chúng con. Thành người chiến sĩ theo Chúa Ki-tô trong đời.
ĐK.
Xin Thần Linh Chúa đổi mới tâm hồn chúng con. Ban cho chúng con đức tin trung kiên vững bền. Một lòng tin yêu thờ lạy Chúa trên nơi dương trần. Làm chứng cho đời truyền rao đức tin Thần Linh.
2.
Xin Thần Linh Chúa ngự đến giúp sức chúng con. Ban muôn thánh ân dắt dìu liên kết đoàn con. Xin Thần Linh Chúa hướng dẫn đời sống chúng con. Mở lòng sáng suốt cho những ai luôn trông cậy.

Tiếp tục đọc

Xin Thánh Thần – Hùng Lân

Xin Thánh Thần – Hùng Lân
(Ca nhập lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống)

ĐK.
Xin Thánh Thần Chúa xuống chan hòa khắp vũ trụ. Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời. Xin Thánh Thần Chúa xuống đầy tràn hồn tín hữu. Nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng hết mọi người. Hal-le-lu-ia!
1.
(Nữ)
Xin Người đến trong luồng gió thần. Xin Người đến trong ngọn lửa thiêng. Soi sáng chốn tối tăm âm thầm. Nâng lòng yếu đuối vững vàng lên.
(Nam)
Đem hạnh phúc cho người cơ bần. Đem niềm vui cho người khổ đau. Mưa gội những nơi đang khô cằn. Rửa sạch những chốn còn bợn nhơ.
2.
(Nữ)
Xin Người giúp con dựng Nước Trời. Nơi trần thế trong lòng anh em. Đem hạnh phúc đến cho mọi người. Sống đạo đúng thánh ý Ngài liên.
(Nam)
Biết làm chứng trung thực Tin Mừng. Sáng ngời yêu thương và hy sinh. Ơn huệ Chúa Thánh Linh trong lòng. Mỗi niềm khó tăng mầu quang vinh.

Tiếp tục đọc

Xin Thánh Thần đến – Kim Long.

ĐK.
Xin Chúa Thánh Thần ngự đến với chúng con từ trời dọi chiếu một tia ánh quang Ngài. Xin đến lạy Đấng phát ban hồng ân, xin đến lạy Đấng sáng soi tâm hồn.
1.
Ngài là nguồn ủi an là khách vỗ về tâm hồn, là gió mát trong oi nồng, là an nghỉ khi sầu thương.
2.
Ngài rửa sạch tội nhơ và tưới chỗ còn khô cằn, sưởi ấm những nơi lạnh lùng và chữa khỏi nơi bị thương.
3.
Nguyện cầu Ngài rủ thương rọi ánh sáng vào tâm hồn, dìu tới bến quê thiên đường mà ân thưởng cho đoàn con.

Tiếp tục đọc

Xin Thánh Thần đến canh tân – Ngọc Hân

ĐK.
Lạy Chúa Thánh Thần xin đến canh tân trần gian. Lạy Chúa Thánh Thần xin ban hồng ân chứa chan.
1.
Xin Ngài tha thứ lầm lỗi trong đời con đây. Rửa con luôn được trong trắng hồn đơn sơ mỗi ngày.
2.
Xin Ngài nâng đỡ đời sống qua nhiều gian nan. Dìu con trên đường theo Chúa lòng hân hoan vững vàng.
3.
Xin Ngài soi sáng lòng trí tâm hồn u mê. Để con đi tìm chân lý lòng say mê chẳng nề.
4.
Xin Ngài thắp sáng lửa mến trong lòng con đây. Để con trung thành yêu Chúa và tha nhân mỗi ngày.

Tiếp tục đọc