Nhịp đàn đêm Giáng Sinh – Đỗ Vy Hạ.

ĐK.
Nhịp đàn vang lên hỡi các dân xa gần, tung hô Vua Trời xuống làm người. Cùng hoà ngâm theo tiếng ca thiên thần, thương nhân gian nên Người giáng trần.
1.
Chuông ngân nhịp nhàng giữa đêm vắng, thinh không sứ thần hát vang, mời gọi toàn dân mau mau đến chầu, hoà lời tụng ca Chúa ta. Tiếp tục đọc