Vinh danh Ba Ngôi – Đỗ Vy Hạ.

1.
Trong tâm tình đơn sơ con tiến vào đền thánh Chúa Trời, xin dâng lời chúc tụng Ngài là Ðấng tác sinh muôn loài. Con tâm thành tri ân tình thương Chúa biết bao cao vời. Ngài đã hướng dẫn con vào đời, cho con được gọi Ngài là Cha
ÐK:
Vinh danh Chúa Cha uy hùng toàn năng. Vinh danh Chúa Con cứu độ nhân trần. Vinh danh Thánh Linh chính nguồn ủi an. Vinh danh Ba Ngôi đến tận ngàn thu Tiếp tục đọc

Vang tiếng ngợi khen – Đỗ Vy Hạ.

ĐK. Hỡi người công chính hãy vui ca mừng, chúc tụng Thiên Chúa ngàn tiếng ngợi khen. Vì Người đã đến đưa tay đỡ nâng, cứu độ trần gian khỏi chốn mê lầm.

1. Hát khen hát khen Người đi, triều thần và muôn thánh nhân trên trời, mừng hát sáng danh Người đi, toàn dân mau cất tiếng hoan ca. Tiếp tục đọc

Về lại đây – Đỗ Vy Hạ

Về lại đây – Đỗ Vy Hạ

 tiếng hát: Đỗ Vy Hạ

Về lại đây hát kinh Sal-ve Re-gi-na
Hòa lời ca A-ve Ma-ris Stel-la
Về lại đây dâng lời kinh ngát hương hoa
Vang hát câu kính mừng A-ve ma-ri-a

Tiếp tục đọc

Về bên lòng Cha – Đỗ Vy Hạ

Về bên lòng Cha – Đỗ Vy Hạ

 tiếng hát: Đỗ Vy Hạ

1.
Cuộc đời con như chim rừng vỗ cánh bay xa đàn
Đang phiêu dạt một thân trong gió mưa bạt ngàn
Trở về đây bên cung lòng Cha chí nhân
Dâng lên lời ca chúc khen khúc ân tình chứa chan

Tiếp tục đọc