Lý quạ kêu – Dân ca nam Bộ

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo, tất đáo nữ phòng
Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
Nay về mai ở, ban ngày thì mắc cỡ tối ở quên về
Rằng a ý a ta về, lòng thương nhớ thương
Rằng a ý a ta về, lòng thương nhớ thương

Bản nhạc

Advertisement

Lý cây bưởi 2 – Dân ca Nam Bộ

(Ưng) ơ ơ trèo trèo lên cây bưởi bưởi bẻ bông
Bẻ tình bông bông cây bưởi
Đem trồng trồng xuống đây
Hà xư xang hò xư xang
Công xê xang (ơ) xang công xê

Bản nhạc

Lý cây ổi (4) – Dân ca Nam Bộ

Trèo lên cây ổi mắt lim dim ghé răng
Miệng cắn ăn tình nhai cắc a cụp
thời thôi sao mà ê cái răng rồi thì lòng sao mà lại tái tê.
Trèo lên cây ổi bớ em ôi bẻ ăn ,
Miệng cái nhai tình nhai cắc a cụp, thời thôi chua đà ….
Chua quá chua đồn rằng tình chua rồi lại quá chua .

Tiếp tục đọc

Lý cây ổi – Dân ca Nam Bộ

Còn trèo lên lên… ờ ớ…
Còn trèo lên lên… ờ ơ…
Trèo lên cây ổi hái ăn…còn miệng nhai … ờ ớ
Còn miệng nhai nhai…là nhai cắc cụp…
tang tích tịch … chua đã quá chua
Còn miệng nhai nhai…là nhai cắc cụp…
tang tích tịch … chua đã quá chua

Tiếp tục đọc

Lý rẫy lý vườn – Dân ca Nam Bộ

Cây đào tiên trồng xen với quýt cam
Dây bí bầu dưa chuột quấn quanh
Khế cóc chanh bưởi bòng rồi măng cụt
Chùm bòn bon hồng mận chôm chôm.

Tiếp tục đọc

Lý quạ kêu – Dân ca Nam bộ

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo tất đáo nữ phòng
Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
Nay về mai ở, ban ngày thì mắc cỡ tối ở quên về
Rằng a í a ta về… lòng thương nhớ thương
Rằng a í a ta về… lòng thương nhớ thương

Nốt nhạc
Ly qua keu – Dan ca Nam bo