Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu – Dân ca Quan họ Bắc Ninh

ký âm: Lâm Minh Đức
tiếng hát: Thúy Hường

Chim khôn (i i) đỗ ngọn (i) thầu (i ơ hự a) dầu
Này người (i) khôn (ô a hự) có (a) chốn mấy người sầu thì có nơi đã đành có chốn thời thôi
Đa mang là mang chi nữa (i ơ ơ) để tội trời là trời ai mang này ố ai ơi em kể từ khi (i) đã biết (i ơ) vàng này (a) tuổi vàng này ối ai ơi em kể tà khi (i) đã biết (i ơ) vàng này (a) tuổi vàng
Lòng càng là càng thắm Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu – Dân ca Quan họ Bắc Ninh thiết (i ơ ơ) để dạ càng là càng ngẩn ngơ náy ối ai ơi em quản (ơ) bao (í) tháng đợi (í ơ) chờ này (a) năm chờ này ố ai em quản ơ bao tháng đợi (í ơ) chờ này là năm chờ.

Tiếp tục đọc

Ba mươi sáu thứ chim – Dân ca quan họ Bắc Ninh

Trên rừng ba mươi sáu ơ chim tôi mà thứ chim
Thứ chim là chim chèo bẻo, thứ chim tôi chích a chòe
Trong quan họ a người trồng tre a này  còn như

Người trồng tre cho tôi biết ơ tre tôi mà thứ tre
Thứ tre là tre chẻ lạt, thứ tre tôi để làm nhà
Trong quan họ a người trồng cà á này còn như

Tiếp tục đọc

Thỏa nỗi nhớ mong – Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Nghe nhạc 

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i
Riêng anh ở cuối i i i i dòng sông
Dòng sông chứ đôi bờ nước chảy lơ thơ i i
Sông cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta
Đôi ta thương nhớ i i i i bao giờ, bao giờ cho nguôi

Tiếp tục đọc

Người đi đâu – Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Người (ơ) người đi đâu
Ấy mấy người (ơ) người đi đâu (ơ ơ) là đâu (i i)
Bỏ vắng (ơ ơ ) tình tang
Luống (ơ) tính (ơ) tính tình tang
Luống (ơ) tính (ơ) tính tình tang cái tang tình (ơ) là
Nói có (a) đèn mờ (ơ) là ấy đèn ấy đèn là mờ
Rằng thì có (ới a) ai khêu ấy đèn ấy đèn là mờ
Rằng thì có (ới à) em khêu

Nốt nhạc
Nguoi di dau – Dan ca quan ho Bac Ninh

***

Tiếp tục đọc

Bèo dạt mây trôi – Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Bèo dạt mây (í) trôi, chốn xa xôi
Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt
Mây (í) trôi anh ơi em vẫn đợi (í) vẫn chờ
Một tin (í) trông, hai tin (í) đợi
Ba bốn tin chờ, sao chẳng thấy (í) anh

Nốt nhạc
Beo dat may troi – Dan ca Quan ho Bac Ninh