Hò xuôi theo làn văn – Dân ca Thanh Hóa

Trên ngàn gió thổi rung cây
Dưới khe cá lặn chim bay về ngàn
Tiếp tục đọc

Advertisements

Đi cấy – Dân ca Thanh Hóa

Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
Ba cô có hẹn cùng chăng
Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm
Cầu cho trong ấm ngoài êm

Tiếp tục đọc

Nhổ mạ – Dân ca Thanh Hóa

Em thời đi cấy lấy công
Anh thời nhổ mạ tiền chung một lời

Em thời đi cấy lấy công
Em thời đi cấy lấy công
Để anh (à) nhổ mạ (ối a) tiền chung một lời
Để anh (à) nhổ mạ (ối a) tiền chung một lời

Bản nhạc