Nhổ mạ – Dân ca Thanh Hóa

Em thời đi cấy lấy công
Anh thời nhổ mạ tiền chung một lời

Em thời đi cấy lấy công
Em thời đi cấy lấy công
Để anh (à) nhổ mạ (ối a) tiền chung một lời
Để anh (à) nhổ mạ (ối a) tiền chung một lời

Bản nhạc

Advertisements

Xẩm Huế – Dân ca Thừa Thiên – Huế

Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má núm đồng tiền

Tiếp tục đọc