Dân ca Quan họ Bắc Ninh – 100 Bài lời cổ.

00

*
Ai xuôi về
Ăn ở dưới thuyền
Ăn ở trong rừng
*
Ba mươi sáu thứ chim
Bạn tình ơi
Bèo dạt mây trôi
Buôn bấc buôn dầu   Tiếp tục đọc

Advertisement

Lý quạ kêu – Dân ca nam Bộ

Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam đáo, tất đáo nữ phòng
Người dưng khác họ chẳng nọ thời kia
Nay về mai ở, ban ngày thì mắc cỡ tối ở quên về
Rằng a ý a ta về, lòng thương nhớ thương
Rằng a ý a ta về, lòng thương nhớ thương

Bản nhạc

Nhổ mạ – Dân ca Thanh Hóa

Em thời đi cấy lấy công
Anh thời nhổ mạ tiền chung một lời

Em thời đi cấy lấy công
Em thời đi cấy lấy công
Để anh (à) nhổ mạ (ối a) tiền chung một lời
Để anh (à) nhổ mạ (ối a) tiền chung một lời

Bản nhạc

Tuyển tập: Dân ca ba miền

bia
*
Anh chàng lười – Dân ca Khmer
*
Ba mươi sáu thứ chim – Dân ca Quan họ
Bà Rí – Dân ca Phú Thọ
Bâng khuâng đêm Hà Tĩnh – phát triển theo Dân ca Hà Tĩnh
Bắc kim thang – Dân ca Nam bộ
Bèo giạt mây trôi – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Bỏ bộ – Dân ca Phú Thọ
Bóng em – Dân ca Chàm
Buồn tình này là con rắn mối – Dân ca Bình Dương
Buông áo em ra – Dân ca Nghệ An
Bươm bướm bay – Lý cây đa
*
Tiếp tục đọc

Lý cây bưởi 2 – Dân ca Nam Bộ

(Ưng) ơ ơ trèo trèo lên cây bưởi bưởi bẻ bông
Bẻ tình bông bông cây bưởi
Đem trồng trồng xuống đây
Hà xư xang hò xư xang
Công xê xang (ơ) xang công xê

Bản nhạc

Lý cây ổi (4) – Dân ca Nam Bộ

Trèo lên cây ổi mắt lim dim ghé răng
Miệng cắn ăn tình nhai cắc a cụp
thời thôi sao mà ê cái răng rồi thì lòng sao mà lại tái tê.
Trèo lên cây ổi bớ em ôi bẻ ăn ,
Miệng cái nhai tình nhai cắc a cụp, thời thôi chua đà ….
Chua quá chua đồn rằng tình chua rồi lại quá chua .

Tiếp tục đọc

Lý cây ổi – Dân ca Nam Bộ

Còn trèo lên lên… ờ ớ…
Còn trèo lên lên… ờ ơ…
Trèo lên cây ổi hái ăn…còn miệng nhai … ờ ớ
Còn miệng nhai nhai…là nhai cắc cụp…
tang tích tịch … chua đã quá chua
Còn miệng nhai nhai…là nhai cắc cụp…
tang tích tịch … chua đã quá chua

Tiếp tục đọc