Dâng Chúa đời con *- Thanh Lâm (Song Mộc).

Dâng Lễ.
*
ĐK. Dâng Chúa đời con nguyện ước theo lời kêu mời. Này đây tấm lòng đơn sơ nguyện hiến dâng Ngài trót đời.

1. Xin tiến dâng Cha hương hoa muôn cõi lòng. Rượu nồng với bánh thơm chút lao công từ trần gian.
Tiếp tục đọc

Dâng *- Thanh Lâm (Song Mộc)

Dâng Lễ.
*
1. Dâng, dâng lên Thiên tòa rượu nho bánh miến thơm lành. Bao hương hoa nồng nàn quyện dâng theo khói hương trầm. Dâng xin dâng tình mến thủy chung sắt son chẳng rời. Nguyện một đời dâng hiến đáp đền ân tình Chúa thôi.

ĐK. Dâng dâng lên bánh trắng rượu lành. Như hương hoa ngát từ đồng xanh. Dâng dâng lên hiến lễ cuộc đời. Xin Cha thương đoái nhận tình yêu.
Tiếp tục đọc

Hương lòng 4 *- Nguyễn Chánh.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Dâng lên Chúa ngàn lời ca lòng trìu mến. Bánh thơm rượu lành hòa khúc ca ngợi khen. Nguyện cầu Chúa Hãy thương nhậm lời. Lòng thành kính tiến dâng cho Người. Của lễ hôm nay trở thành men say cuộc đời chứng nhân.

1. Cùng hiệp dâng khúc ca tình mến. Lòng cậy trông với cả niềm tin. Chúa hãy hiệp nhất muôn dân Người. Nắm tay hòa khúc trở về.
Tiếp tục đọc

Hương lòng 3 *- Nguyễn Chánh.

Dâng Lễ.
*
1. Xin dâng lên từng giọt rượu ngon. Bánh thơm lúa chín đồng xanh. Lễ vật này bao diệu kỳ nhắc nhớ ngày xưa. Bao yêu thương hòa trong câu ca. Cúi xin Chúa hãy nhận cho. Bánh rượu này tựa lễ hiến dâng đời con.

ĐK. Xin dâng lên bóng chiều xưa đã qua. Bao nhiêu năm lỗi lầm xin thứ tha. Xin dâng lên tiếng ca của người về. Hiệp nhất muôn người yêu thương.
Tiếp tục đọc

Hương lòng 2 *- Nguyễn Chánh.

Dâng Lễ.
*
1. Đây bao trái tim chung lòng. Dâng lên bánh thơm rượu lành. Cùng trầm hương với bao lao nhọc chúng con. Của lễ bừng cháy ước nguyện cuộc sống vẹn tuyền. Trong tâm hồn và trong ý muốn. Muốn sẻ chia hạnh phúc cho người.

ĐK. Trở thành ngọn nến sáng tình yêu. Trở thành của lễ suốt đời con. Của lễ giao hòa giữa đất trời hồng ân bao la. Nguyện trở thành đuốc sáng trần gian. Cuộc đời làm chứng của lời rao. Hoa trái đầu mùa lễ chân thành nguyện xin dâng Cha.
Tiếp tục đọc

Dâng lên Chúa *- Têrêsa.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Dâng là dâng tiến lên hoa trái từ nơi đồng xanh. Dâng là dâng tiến lên lòng thành con nguyện yêu Chúa.

1. Xin Chúa nhận lòng con dâng như hương thơm nghi ngút tỏa bay. Xin Chúa nhận lời con dâng, như bông hoa tươi thắm trên bàn thờ.
Tiếp tục đọc

Hiến lễ đời con *- Hiền Hòa.

Dâng Lễ.
*
1. Tiến Chúa cuộc đời con nguyện dâng trót cả xác hồn. Đây ưu tư hôm nay và đây ước vọng ngày mai. Xin tiến dâng lên Ngài thương đỡ nâng giữ gìn. Cho con luôn trung trinh đáp tình Ngài yêu.

ĐK. Hiệp với hiến lễ đồi Can-vê xưa Con Chúa hiến dâng thân mình để chuộc bao lỗi nhân sinh. Cùng tiến bánh trắng và rượu nho thơm là công lao của con người xin Ngài nhận lễ dâng này. Tiếp tục đọc

Muôn tâm tình *– Vũ Đình Ân.

Chủ đề: Dâng Lễ.
*
ĐK. Bánh trắng tinh là muôn tâm tình kết từ muôn hương lúa ruộng đồng. Chén rượu thơm kết từ muôn chùm nho chín. Xin dâng lên cùng xin dâng lên, mong trở thành của ăn nuôi chúng con.

1. Từ đồng quê hay từ thành thị, chúng con về cảm tạ ơn Cha. Từ đồng bằng hay từ đồng núi, chúng con về chung hát một bài ca.
Tiếp tục đọc

Xin dâng lên Cha *– Bùi Ninh.

Dâng Lễ.
*
1. Đoàn con xin dâng lên Cha bánh thơm với ly rượu nồng. Đoàn con xin dâng lên Cha trái tim trào dâng sức sống. Xin Cha nhận bánh rượu nồng, xin Cha nhận trái tim hồng, mong thành của lễ cậy trông.

ĐK. Xin ngợi khen Danh Cha chúc tụng Ngài ngàn tiếng hoan ca. Xưa cho đến ngàn đời Thánh Danh Ngài rạng rỡ khắp nơi. Xin ngợi khen Danh Cha cám tạ Ngài ngàn tiếng hoan ca. Nay trên giá bàn thờ bánh rượu thành Thần Lương dưỡng hồn.
Tiếp tục đọc

Hương hoa ruộng đồng – Hương Vĩnh.

1. Giọt mồ hôi thắm trên ruộng đồng mùa lúa mới nay đã trổ bông, bao tháng ngày vất vả nhọc công, nay trong vườn nho chín lừng hương.

ĐK. Đây hương hoa ruộng đồng con xin dâng, bánh thơm với rượu nho lành chất chứa bao là hồng ân. Tâm tư con chan hòa niềm vui hát lên muôn lời ca ngợi, xin chúc tụng danh chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Lễ dâng tình yêu *– Linh Huyền Dung.

Dâng Lễ.
*
1. Đây lễ dâng tình yêu dâng hạnh phúc sớm chiều. Cùng dâng bao vui buồn cuộc sống lứa đôi, xin thương nhận lễ dâng Chúa ơi!

ĐK. ĐK. Đây rượu nho bánh miến, đoàn chúng con xin hiệp dâng kính tiến. Cho gia phong mãi luôn bình yên, yêu thương nhau trong tình Chúa vô biên.
Tiếp tục đọc

Bánh thơm rượu nồng *– Phong Trần.

Thể hện: Vũ Phong Vũ.
Dâng Lễ.
*
ĐK. Bánh thơm rượu nồng, con nguyện dâng với niềm cậy trông. Nguyện dâng về Chúa, đây lòng con luôn mến yêu Ngài. Này đây của lễ, con nguyện dâng, tiến dâng lên Ngài. Lễ vật đơn sơ và mọn hèn, xin Chúa thương nhận.

1. Đây bánh miến rượu nho với hương trầm con nguyện dâng lên. Dâng lên Chúa tình con mãi vuông tròn nguyện mãi sắt son. Xin dâng Chúa ngàn hoa với tâm tình ca ngợi tôn vinh. Xin Thiên Chuán dủ thương đón nhận của lễ mọn hèn. Tiếp tục đọc

Thành tâm kính dâng – Phong Trần.

Dâng lễ
Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Tải về)
*
ĐK. Thành tâm kính dâng lên Người. Lễ vật muôn tấm lòng. Xin nguyện dâng lên.

1. Một lòng chân thành nguyện dâng lên. Dâng lên với trọn tâm tình này. Đây bánh miến trinh nguyên. Và đây rượu nho thơm nồng. Với lòng chân thành nguyện dâng lên. Với lòng chân thành dâng lên.

2. Một đời cơ cực nguyện dâng lên. Dâng lên Chúa Trời bao nhọc nhằn. Dâng nước mắt rơi rơi. Nhiều khi gặp bao muộn phiền. Với lòng tin cậy nguyện dâng lên. Gói trọn tâm tình con dâng. Tiếp tục đọc

Lễ vật đời con *– Giang Ân.

Dâng Lễ.
*
1. Này là rượu nho cùng với bánh thơm, do công vất vả ngày tháng trong đời. Nguyện cầu tình Cha ban xuống, từng ngày hạt lúa đơm bông, trên cánh đồng tỏa hương thắm nồng.

ĐK. Đây bao hy sinh con tiến dâng lên Ngài. Xin dâng tương lai niềm vui và nỗi buồn. Xin dâng tâm hồn và dâng thân xác con. Xin Cha vui nhận nguyện xin Cha hãy vui nhận. Tiếp tục đọc

Lễ vật con dâng 2 *– Vũ Đình Ân.

Đây lễ vật con dâng, là bao hạt lúa miến trắng, kết nên thành tấm bánh. Đây lễ vật con dâng, bao trái nho ép nên rượu lành, pha cùng với giọt nước, Chúa chúc lành trở nên Mình Máu Thánh.

1. Bao lao công vất vả, xin dâng lên tất cả hôm nay. Khi an vui khốn khổ, luôn bền đỗ với trái tim nồng say. Tiếp tục đọc

Chúng con dâng *– Vũ Đình Ân.

Dâng Lễ. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 1999)
*
ĐK. Dâng tấm bánh sạch tinh. Dâng trót cả tâm tình. Nguyện Chúa thương (là) nguyện Chúa thương. Như giọt nước tan trong rượu nho. Xin Chúa thương nhận cho. Lễ vật mà chúng con dâng, mà chúng con dâng.

1. Xin Ba Ngôi thương đến, đến ban muôn ngàn thánh ân lễ vật con. Tiếp tục đọc

Của lễ vẹn tuyền (2) *- Vũ Đình Ân.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh (Tải về)
*
ĐK. Về đi hãy mau về đi, làm hòa với người anh em rồi dâng của lễ. Tình yêu, tình yêu tha thứ vững bền còn mãi thiên thu.

1. Bánh trắng tinh mang tâm tình hòa bình. Xin Chúa thương hiệp nhất chúng con. Rượu nho chín pha giọt nước tinh nguyên, mong kết duyên của lễ vẹn tuyền. Tiếp tục đọc

Của lễ vẹn tuyền (1) *- Vũ Đình Ân.

Dâng Lễ. 
*
1. Dâng tấm bánh (i) thơm là tinh hoa lúa mì ruộng đồng. Dâng ly rượu nồng, từ của lễ đơn sơ sạch trong.

ĐK. Dâng lên lòng thương xót Chúa bánh với rượu của đoàn con. Dâng lên lòng thương xót Chúa của lễ sắt son vẹn tuyền. Tiếp tục đọc

Nguyện Chúa thương – Hồng Bính.

Thể hiện: Ân Phúc (Tải về)
*
1. Tựa làn hương ngút ngàn bay về thiên tòa. Lời con nguyện xin được bay về trời cao. Xin Chúa nhận lễ dâng con vừa dâng tiến. Ngài thánh hóa đón nhận tiếng con van nài.

2. Con dâng Chúa xác thân với bao nỗi niềm. Dâng tiếng cười dâng cả nỗi buồn đầy vơi. Dâng tháng ngày cần lao xây dựng mơ ước. Ngài đưa bước Chúa ơi đoái thương giữ gìn. Tiếp tục đọc