Hãy sám hối Nước Trời gần đến (Mt. 3) – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến. Hãy dọn đường Chúa cho ngay, hãy san đường Chúa cho bằng. Cây nào không sinh trái tốt thì sẽ phải bị chặt bỏ đi. Còn Đấng sẽ đến sau tôi, tôi không đáng xách giày cho Người.

ĐK. Hãy biết sống sám hối nhận ra thân phận yếu hèn. Hãy biết sống đổi thay và biết nhìn lại chính mình. Hãy lắng nghe lời Chúa bằng cả tấm lòng ước ao. Hãy sống trong nhiệt thành dựng xây nước Chúa đêm ngày.
Tiếp tục đọc

Vua hiển trị (tv. 96) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Giáng Sinh Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta và Chúa và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Người là Vua rất hiển trị địa cầu nào hãy nhảy mừng. Vui lên đi nào vui lên đi hỡi muôn ngàn hải đảo. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực. Hết thảy chư dân được thấy vinh quang Người.
Tiếp tục đọc