Món quà dâng Chúa Hài Nhi *– Dương Long Cát Linh.

Lễ Hiển Linh.
Thể hiện: Hà Lê & Hồ Nhật Hào.
*
1. No-el đã về đây tuyết sương rơi lạnh đông. Trong hang lừa nhỏ, Chúa ơi, có lạnh không? Con có tấm chăn bông thầm mong dâng lên Ngài. Xin như hơi bò lừa sưởi ấm Ngài đêm đông.

Em-ma-nu-el, Chúa ở cùng chúng ta. Chẳng lạ chẳng xa người lữ khách không nhà. Em-ma-nu-el, Chúa ở cùng chúng ta. Là mẹ, là cha, là những người quanh ta.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ba Nhà Đạo Sĩ *- Vũ Đình Ân.

Lễ Hiển Linh.
Thể hiện: Mi La.
*
Dù đường xa ba nhà đạo sĩ vẫn ra đi, gian nguy sá gì. Dâng lên mộc dược nhũ hương, vàng ròng và những tấm lòng, thờ lạy Hài Nhi giáng sinh.

1. Cảm tạ lòng Chúa xót thương, bằng vàng ròng, mộc dược, nhũ hương, chiêm bái Vua Trời giáng thế.
Tiếp tục đọc

Ba Vua *- Mi Trầm.

Lễ Hiển Linh (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)

*
ĐK. Ba Vua đã lên đường đi tìm Thiên Chúa tình thương. Ba Vua tiến lễ vật dâng lên Thiên Chúa tình thương.

1. Này đây lễ vật là vàng mộc dượn nhũ hương. Dâng tiến Ngôi Lời Ba Vua thành tâm tôn kính. Con không có nén vàng nhũ hương, con không có hương thơm mộc dược, chỉ có chút thành tâm.
Tiếp tục đọc